Przejdź do treści
Źródło artykułu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Białostockiego

Zarząd Aeroklubu Białostockiego na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2013r. na podstawie paragrafu §29 p.4,5 i 6 Statutu Aeroklubu Polskiego podjął decyzję o zwołaniu na dzień 01 września 2013 r. godzina 10:00 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Białostockiego.

MIEJSCE - Klub Garnizonowy ul. Kawaleryjska 78

Cele NWZCAB:
1. Uchwalenie Statutu Aeroklubu Białostockiego. (Projekt Statutu Aeroklubu Białostockiego)
2. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego
3. Informacja na temat działalności Aeroklubu Białostockiego
4. Uzupełnienie składu Zarządu

Dlaczego zatwierdzamy WŁASNY statut

Podstawa - Statut Aeroklubu Polskiego

§29.4 Nadzwyczajne walne zgromadzenie jest zwoływane na wniosek:

1) zarządu Aeroklubu Regionalnego
2) komisji rewizyjnej aeroklubu regionalnego
3) co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajanych, zgłoszony na piśmie do zarządu aeroklubu regionalnego oraz na interwencyjne żądanie Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego

§29.5 Nadzwyczajne walne zgromadzenie powinno odbyć się najpóźniej 30 dni od dnia złożenia wniosku

§29.6 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, który pisemnie lub drogą elektroniczną zawiadamia o tym członków zwyczajnych, honorowych i wspierających, będących osobami fizycznymi podając termin, miejsce i porządek obrad co najmniej na 14 dni przed zgromadzeniem.


Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Białostockiego w dniu 01 września 2013r.

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Białostockiego
2. Powitanie uczestników NWZCAB
3. Uczczenie minutą ciszy zmarłych członków AB
4. Powołanie przewodniczącego, zastępcy i sekretarza NWZCAB
5. Przyjęcie regulaminu wyboru (delegatów na WZDAP, uzupełnienia składu Zarządu AB).
6. Podjęcie uchwały statutowej.
7.Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego.
8. Informacja na temat aktualnej działalności Aeroklubu Białostockiego.
9. Uzupełnienie składu Zarządu Aeroklubu Białostockiego
10. Zamknięcie obrad.

W związku z małym zakresem obrad, nie będziemy powoływać komisji skrutacyjnej. Rolę komisji będzie pełnić prezydium NWZCAB.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony