Attache z wizytą u spadochroniarzy

Attache z wizytą u spadochroniarzy

Attache wojskowi państw akredytowanych w Polsce odwiedzili 6 Brygadę Powietrznodesantową.

W czasie trwającej trzy godziny wizyty w koszarach 16 batalionu powietrznodesantowego przedstawiciele attachatów wojskowych, którym przewodniczył pułkownik Matthiew Willis zostali zapoznani z organizacją współczesnych wojsk powietrznodesantowych, których 6 Brygada jest jedynym przedstawicielem w Wojsku Polskim. W czasie tej pierwszej części dowódca pułkownik Adam Joks oraz major Krzysztof Boksa przybliżyli zarówno historię jednostek spadochronowych jak i przedstawili zadania obecnie wykonywane przez Brygadę. W dyskusji dużo czasu poświęcono także wnioskom i doświadczeniom płynącym ze służby poza granicami kraju w ramach wojskowych misji organizowanych pod egidą ONZ, NATO czy też Unii Europejskiej oraz współpracy międzynarodowej w czasie wspólnych ćwiczeń i szkoleń zagranicznych.

Następnie rozpoczęła się drugą część, w czasie której goście zapoznani zostali z wyposażeniem i uzbrojeniem a także z metodami szkolenia wykorzystywanymi przez spadochroniarzy. Z dużym zainteresowaniem spotkała się także przygotowana przez kompanię zabezpieczenia desantowania prezentacja sprzętu spadochronowego i związanego z nim systemu desantowania ludzi i sprzętu. Spadochroniarze pokazali także jak w praktyce wygląda przygotowanie żołnierza do wykonania skoku spadochronowego w przeznaczonym do tego celu Ośrodku Szkolenia Naziemnego.Delegacja odwiedziła także Salę Tradycji, w której można oglądać m.in. pamiątki po żołnierzach 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej generała Stanisława Sosabowskiego czy 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty, których tradycje dziedziczy 6 Brygada Powietrznodesantowa. Zagraniczni oficerowie dokonali także wpisów  do Księgi Pamiątkowej, w których oprócz podziękowań za gościnę znalazły się także życzenia dalszych sukcesów w czasie wykonywania zadań przez spadochroniarzy.

Pobyt w muzeum zakończył wizytę przedstawicieli attachatów w 6 Brygadzie Powietrznodesantowej.

Tekst i zdjęcia: kpt. Marcin Gil

Źródło: 6 BPD
comments powered by Disqus