Zmiany personalne w Dowództwie 4. SLSz

Zmiany personalne w Dowództwie 4. SLSz, fot. kpt. Magdalena Busz

W związku z wyznaczeniem na wyższe stanowisko służbowe w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego z Dowództwem 4. Skrzydła pożegnał się major pilot Marek Kejna. Stanowisko po majorze Kejnie objął przybyły z 41. BLSz major pilot Grzegorz Banaś. 

Major pilot Marek Kejna został pożegnany przez Dowódcę 4. SLSz genrała brygady pilota Mariana Jeleniewskiego oraz uczestniczącą w tym wydarzeniu kierowniczą kadrę Dowództwa. Kończący dotychczasową służbę w 4. SLSz major pilot Marek Kejna został wyróżniony przez Generała Jeleniewskiego listem gratulacyjnym oraz ryngrafem pamiątkowym 4. SLSz. W trakcie uroczystości generał Jeleniewski przywitał również nowoprzybyłego do Dowództwa 4. SLSz majora pilota Grzegorz Banasia. 

Major pilot Marek Kejna w Dowództwie 4. SLSz zajmował stanowisko Szefa Nawigacji i Zastosowania Bojowego, instruktora – pilota. W 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego major Kejna obejmie stanowisko Dowódcy Eskadry i tym samym zostanie awansowany do stopnia podpułkownika. 

Major pilot Grzegorz Banaś przybył do Dowództwa 4. SLSz z 41. BLSz, gdzie pełnił obowiązki szefa nawigacji i zastosowania bojowego – pilota instruktora. W Dowództwie Skrzydła major Banaś objął stanowisko Szefa Nawigacji i Zastosowania Bojowego, instruktora – pilota, które dotychczas zajmował major pilot Marek Kejna.

Uroczystość odbyła się 10 stycznia br. w Sali tradycji 4. SLSz.

Tekst: kpt. Grzegorz Grabarczuk

Źródło: 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego
comments powered by Disqus