Tytuł Honorowy „Przodujący Pododdział Sił Powietrznych” dla Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych”

Uroczystość z okazji wyróżnienia Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych (fot. Urszula Krzemińska)

1 lipca br. na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie odbyła się uroczystość z okazji wyróżnienia Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych tytułem „Przodujący Pododdział Sił Powietrznych”.

Decyzją Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych z 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego została wyróżniona tym zaszczytnym tytułem w uznaniu za najlepsze wyniki w działalności służbowej wpływające na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Powietrznych.

Po odczytaniu okolicznościowego rozkazu, proporzec honorowy będący oznaką wyróżnionego pododdziału, w imieniu Dowódcy Generalnego wręczył zastępca inspektora Sił Powietrznych gen. bryg. pil. Krzysztof Walczak.

Uroczystość była także okazją do przekazania obowiązków dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. W imieniu Dowódcy 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, listy gratulacyjne dla kapitana Grzegorza Kosiaka oraz kapitana Macieja Marczyka wręczył płk pil. Jerzy Chojnowski.

 
(fot. Urszula Krzemińska)

Do głównych zadań Kompanii Reprezentacyjnych Sił Powietrznych należy reprezentowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i zagranicą, występowanie jako wojskowa asysta honorowa podczas uroczystości o charakterze państwowym, wojskowym i patriotyczno-religijnym. Żołnierze stanowią wojskową asystę honorową podczas powitania głów państw, szefów rządów, organizacji międzynarodowych i europejskich, a także najwyższych dowódców wojskowych. Towarzyszą w ostatniej drodze podczas uroczystości pogrzebowych osobom szczególnie zasłużonym dla państwa oraz żołnierzom. Skład wojskowych asyst honorowych zależy od charakteru i rangi uroczystości. Pododdziały realizują zadania reprezentacyjne na terenie Polski oraz poza jej granicami.

por. Ewa Złotnicka


Wśród wyróżnionych przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych tytułem honorowym „Przodujący Pododdział Sił Powietrznych” znalazły się również: Grupa Obsługi Technicznej 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz Grupa Działań Lotniczych 8 Bazy Lotnictwa Transportowego.

Źródło: 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego
comments powered by Disqus