Szkolenie spadochronowe w 4 SLSz

Szkolenie spadochronowe (fot. Urszula Krzemińska)

W dniach 25-26 marca br. Służba Wysokościowo-Ratownicza 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego przywitała wiosnę wykonując 122 skoki spadochronowe nad dęblińskim lotniskiem.

Zgodnie z Rozkazem Dowódcy 4 SLSz na obiektach 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie zorganizowano i przeprowadzono szkolne i szkolno-treningowe skoki spadochronowe. Przygotowanie do skoków odbyło się w oparciu o  Ośrodek  Szkolenia Naziemnego (OSN) oraz symulator skoków  Visual Reality  Parachute  Flight System (VRPFS) – lev. Egress.

W praktycznym szkoleniu spadochronowym udział wzięli nie tylko instruktorzy jednostek bezpośrednio podległych (JBP) Dowódcy 4 SLSz, ale przede wszystkim podchorążowie Lotniczej Akademii Wojskowej, którzy wykonali blisko 40 skoków wg zadań zgodnie z „Programem Szkolenia Spadochronowego PSzS-2000”.

  
(fot. Urszula Krzemińska)
  
(fot. Urszula Krzemińska)                               (fot. por. Ewa Złotnicka)

Dzięki sprawnej organizacji oraz wzorowej pracy wszystkich zaangażowanych osób funkcyjnych, szkolenie przebiegało płynnie, a co najważniejsze bezpiecznie i zostało uwieńczone wynikiem szkoleniowym na poziomie 122 skoków spadochronowych – podkreśla Szef Służby Wysokościowo-Ratowniczej Dowództwa 4 SLSz, mjr Sławomir Warzocha.

Na szczególne podziękowania zasługują wszystkie służby zabezpieczające proces szkolenia spadochronowego oraz  załoga, która poprzez poziom swojego wyszkolenia udowodniła po raz kolejny, że najlepsze skoki wykonuje się w Dęblinie – dodaje mjr Warzocha.

Marcowe szkolenie spadochronowe w Dęblinie otwiera sezon skoków w 2021 roku.

por. Ewa Złotnicka

Źródło: 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego
comments powered by Disqus