Spotkanie opłatkowe w Dowództwie 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego

4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego

20 grudnia 2010 w Sali restauracyjnej Punktu Żywienia Kadry w Dęblinie, odbyło się spotkanie opłatkowe żołnierzy i pracowników wojska 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.

Na wstępie uroczystej Wigilii Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak przywitał wszystkich zgromadzonych gości i podkreślił, że mijający rok był wyjątkowo trudnym i pracowitym okresem dla całej jednostki. Wspomniał m.in. o zmianach organizacyjnych i związanymi z tym trudnościami oraz podziękował wszystkim żołnierzom i pracownikom za poniesiony w 2010 r. wysiłek.   

„Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, optymizmu i pogody ducha dla Was i dla Waszych najbliższych”, mówił gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak. Następnie głos zabrał Proboszcz Parafii Wojskowej w Dęblinie p/w Matki Boskiej Loretańskiej ks. prał. dr płk Tadeusz Bieniek, który wyraził słowa uznania za służbę żołnierzy i pracę pracowników wojska 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego oraz złożył  zebranym najserdeczniejsze życzenia. 

W dalszej części spotkania, zgodnie z tradycją, wszyscy obecni przełamali się się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli żołnierze, pracownicy wojska oraz przyjaciele 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego przebiegło w miłej i rodzinnej atmosferze. Podniosłego i uroczystego charakteru temu spotkaniu nadały kolędy śpiewane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Paprotni.

Źródło: 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego
comments powered by Disqus