Pożegnanie majora pilota Ryszarda Drapiewskiego

Pożegnanie majora pilota Ryszarda Drapiewskiego

W związku z wyznaczeniem na stanowisko służbowe w Inspektoracie Sił Powietrznych z Dowództwem 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego pożegnał się mjr pil. Ryszard Drapiewski.

Major pilot Ryszard Drapiewski 26 września br. został pożegnany przez Dowódcę 4. SLSz genrała brygady pilota Mariana Jeleniewskiego oraz uczestniczącą w tym wydarzeniu kierowniczą kadrę 4. SLSz.

Kończący dotychczasową służbę w Dowództwie 4. SLSz major Drapiewski został wyróżniony przez generała Jeleniewskiego listem gratulacyjnym oraz ryngrafem pamiątkowym 4. SLSz.

Major pilot Ryszard Drapiewski w Dowództwie 4. SLSz pełnił służbę jako Starszy oficer - instruktor pilot. W Inspektoracie Sił Powietrznych major Drapiewski obejmie stanowisko Specjalisty w Oddziale Lotnictwa Zabezpieczającego.

kpt. Grzegorz Grabarczuk

Źródło: 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego
comments powered by Disqus