Intensywne szkolenie lotnicze

M-346 "Bielik" - start - widok z ukosa (fot. Marcin Parzyński)

Głównym zadaniem baz lotniczych podległych pod dęblińskie 4 Skrzydło jest szkolenie zarówno przyszłych pilotów wojskowych, jak i doskonalenie umiejętności instruktorów.

Niezależnie od pory roku, czy konieczności realizacji wielu istotnych zadań wynikających z bieżącej działalności podległych jednostek, zarówno personel latający, jak i naziemny 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego największy nacisk kładzie na perfekcyjne wyszkolenie kolejnych pokoleń pilotów Sił Powietrznych.

Możliwość prowadzenia tego rodzaju działań, oprócz posiadania określonego rodzaju sprzętu, warunkuje posiadanie odpowiednio wyszkolonego personelu latającego, zabezpieczającego oraz oczywiście dowódczego.


(fot. Marcin Parzyński)

Nadrzędnymi celami szkolenia personelu są: opanowanie techniki pilotowania, eksploatacji sprzętu, poruszania się w przestrzeni powietrznej, taktycznej i operacyjnej, operowania uzbrojeniem oraz techniki i taktyki walki powietrznej. Kadra instruktorsko-dydaktyczna nie zapomina o tym, że jej własne przygotowanie i wyszkolenie ma ogromny wpływ na wykonanie powierzonych zadań, które wynikają z programu szkolenia. Dlatego o każdej porze dnia i nocy piloci szlifują swoje umiejętności i w miarę potrzeb podnoszą kwalifikacje.

por. Ewa Złotnicka

Poniżej jeszcze kilka zdjęć ze szkolenia pilotów z baz 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego:


(fot. Marcin Parzyński)

(fot. Marcin Parzyński)

(fot. Sylwia Zieja)

(fot. Sylwia Zieja)

(fot. Marcin Parzyński)

(fot. Marcin Parzyński)

Źródło: 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego
comments powered by Disqus