Dzień Pamięci 303 Dywizjonu Warszawskiego im. Tadeusza Kościuszki

4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego

Uroczystości związane z „Dniem Pamięci 303 Dywizjonu Warszawskiego im. Tadeusza Kościuszki odbyły się w miejscowości Wola Osowińska na Lubelszczyźnie w dniu 19 września 2010 roku.

Z tej okazji lokalna szkoła podstawowa otrzymała imię pierwszego dowódcy legendarnej jednostki - pułkownika pilota Zdzisława Krasnodębskiego.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Lech MAJEWSKI, Wojewoda Lubelski - Genowefa TOKARSKA oraz Jan GASZTOLD – Prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich w Toronto.

Niedzielne uroczystości rozpoczęła Msza Św., odprawiona w intencji lotników polskich, która odbyła się w kościele parafialnym w Woli Osowińskiej. W uroczystości wzięli udział min.: Przedstawiciel Prezydenta RP - Maciej CZULICKI, reprezentujący Dowódcę Sił Powietrznych - Szef Sztabu, zastępca Dowódcy SP gen. bryg. pil. Sławomir KAŁUZIŃSKI, reprezentujący Dowódcę 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego – z-ca Dowódcy 4.SLSz płk pil. dypl. Lesław DUBAJ, reprezentujący Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych – płk rez. dr inż. Michał BUREK, Dowódca 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego - płk pil dr inż. Waldemar GOŁĘBIOWSKI, Dowódca 23. Bazy Lotniczej – płk pil. Robert CIERNIAK, Dyrektor Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie - płk rez. pil. dr inż. Janusz ZIÓŁKOWSKI, delegacje samorządowe różnych szczebli, mieszkańcy Woli Osowińskiej oraz miejscowości pobliskich.

Po Mszy uczestnicy uroczystości przeszli pod obelisk poświęcony płk pil. Zdzisławowi Krasnodębskiemu przy Zespole Szkół w Woli Osowińskiej. Tam zostali przywitani przez Wójta Gminy Borki Henryka MATEUSIAKA. Następnie Przedstawiciel Prezydenta RP Pan Maciej CZULICKI odczytał list Prezydenta RP skierowany do uczestników uroczystości. Następnie głos zabrał Reprezentujący Dowódcę Sił Powietrznych - Szef Sztabu, zastępca Dowódcy SP gen. bryg. pil. Sławomir KAŁUZIŃSKI.

Po okolicznościowych przemówieniach odbyła się część artystyczna uroczystości. Następnie miało miejsce niezwykle podniosłe wydarzenie nadania imienia pułkownika pilota Zdzisława Krasnodębskiego Szkole Podstawowej w Woli Osowińskiej, wręczenie sztandaru oraz wbicie gwoździ honorowych w drzewiec sztandaru. Po uroczystości wręczenia sztandaru odczytany został Apel Poległych zakończony widowiskowym przelotem Zespołu Akrobacyjnego „Orlik” z 2. OSzL w Radomiu.

Jednym z ostatnich wydarzeń było wręczenie portretu przedstawiającego płk pil. Zdzisława Krasnodębskiego przez Szef Sztabu, zastępcę Dowódcy SP - gen. bryg. pil. Sławomira KAŁUZIŃSKIEGO, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej – Pani Danucie KUCIO oraz wręczenie nagród laureatom konkursów: literackiego, plastycznego i historycznego o Dywizjonie 303. Portret przedstawiającym płk pil. Zdzisława Krasnodębskiego oraz nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów ufundował Dowódca Sił Powietrznych.

Niedzielne uroczystości zakończyły się złożeniem przez delegacje wieńców i kwiatów pod obeliskiem poświęconym płk pil. Zdzisławowi Krasnodębskiemu oraz koncertem Orkiestry Garnizonowej Sił Powietrznych z Radomia.

Podczas festynu, który odbył się po zakończeniu uroczystości zebrani widzowie mieli okazję obejrzeć stoisko promocyjne 23. Bazy Lotniczej w Mińsku Mazowieckim oraz Punkt Informacyjny Narodowych Sił Rezerwowych zorganizowany przez 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego.

Całą uroczystość uświetniła Kompania Reprezentacyjnej Sił Powietrznych oraz Orkiestra Garnizonowa Sił Powietrznych z Radomia.

kpt. Grzegorz GRABARCZUK
Oficer prasowy 4. SLSz

Źródło: 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego
comments powered by Disqus