Centralne obchody Święta Lotnictwa Wojskowego w Warszawie

Centralne obchody Święta Lotnictwa Wojskowego w Warszawie

Centralne uroczystości upamiętniające 95- lecie istnienia Polskiego Lotnictwa Wojskowego odbyły się 28 sierpnia br. w Warszawie. W obchodach na zaproszenie Dowódcy Sił Powietrznych wziął udział Dowódca 4. SLSz gen. bryg. pil. Marian Jeleniewski.

Główne uroczystości zaczęły się o godz. 8.40 złożeniem kwiatów i zniczy przed Pomnikiem Lotnika w Warszawie. O godzinie 9.30 w Katedrze Polowej WP, z udziałem Kompani Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Dęblina i chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP zostało odprawione nabożeństwo w intencji Lotników Polskich. Po mszy delegacje środowisk lotniczych i zaproszeni goście przejechali na Pole Mokotowskie, gdzie w południe, przed Pomnikiem Ku Czci Lotników Polskich Poległych w latach 1939 – 1945 odbył się uroczysty apel z udziałem przedstawicieli władz państwowych i  wojskowych. 

W trakcie obchodów Święta Lotnictwa najlepszym lotnikom, w tym Dowódcy 4. SLSz gen. bryg. pil. Marianowi Jeleniewskiemu zostały wręczone odznaczenia  i wyróżnienia. Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak za długoletnią wzorową służbę przyznał gen. bryg. pil. Marianowi Jeleniewskiemu Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. Poza Dowódcą 4. SLSz przed Pomnikiem Ku Czci Lotników Polskich Poległych w latach 1939 – 1945 zostali uhonorowani także inni lotnicy 4. Skrzydła. Dowódca Sił Powietrznych nadał tytuł honorowy „Zasłużony Pilot Wojskowy” po raz drugi ppłk. pil. Andrzejowi Gibasiewiczowi z 41. BLSz. Po raz pierwszy tytuł „Zasłużony Pilot Wojskowy” otrzymali płk pil. Adam Ziółkowski, Dowódca 42. BLSz oraz ppłk pil. Artur Borkowski z Dowództwa 4. SLSz. 

W czasie warszawskiej uroczystości najlepszych lotników uhonorowano "Błękitnymi Skrzydłami, wyróżnieniem nadawanym przez Zarząd Krajowej Rady Lotnictwa i redakcję „Skrzydlatej Polski” za najwybitniejsze osiągnięcia w lotnictwie w ostatnim roku. Wśród 15 nagrodzonych wyróżnieniem Błękitne Skrzydła znalazł się Zespół Akrobacyjny „Biało-Czerwone Iskry” z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – za efektowne promowanie polskiego lotnictwa na wielu imprezach w kraju i za granicą.

Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty i wieńce w hołdzie lotnikom poległym na frontach II wojny światowej. Uroczystość przed pomnikiem uświetnił przelot Zespołu Akrobacyjnego „Biało-Czerwone Iskry” nad Polem Mokotowskim oraz ekspozycja okolicznościowa upamiętniająca tak zwany „Cyrk Skalskiego”. 

 

Tekst: kpt. Grzegorz Grabarczuk 

Źródło: 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego
comments powered by Disqus