Awanse podoficerów w Dęblinie

Ceremonia mianowania podoficerów na wyższe stopnie wojskowe w Dęblinie, fot. Agnieszka Garbacz / Klub 4. SLSz

W Dęblinie 117 podoficerów otrzymało akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Awanse to konsekwencja obowiązującej od 1 stycznia 2014 roku zmienionej ustawy pragmatycznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 października 2013 roku o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, która zakłada wygaśnięcie niektórych stopni wojskowych, podoficerowie zostali awansowani na kolejne wyższe stopnie. 

Starsi plutonowi zostali awansowani na stopień sierżanta, sierżanci sztabowi i starsi sierżanci sztabowi otrzymali stopień młodszego chorążego, natomiast młodsi chorążowie sztabowi i chorążowie sztabowi awansowali do stopnia starszego chorążego sztabowego.

Ceremonia mianowania podoficerów na wyższe stopnie wojskowe odbyła się 14 stycznia br. w Klubie Uczelnianym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. 

W uroczystości wzięli udział reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Szef Zarządu Wojsk Radiotechnicznych Inspektoratu Sił Powietrznych gen. bryg. Krzysztof Żabicki, Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego gen. bryg. pil. Marian Jeleniewski, Dowódca 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego płk pil. dr inż. Waldemar Gołębiowski, Dowódca 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego płk pil. dr Adam Ziółkowski oraz dowódcy jednostek i instytucji wojskowych z których żołnierze otrzymali akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe.

Zgodnie z Rozkazem Personalnym Dyrektora Departamentu Kadr, awanse otrzymali podoficerowie z Dowództwa 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, 41. oraz 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego, Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych, 1. Ośrodka Radioelektronicznego, 1. Batalionu Drogowo-Mostowego oraz Orkiestry Wojskowej z Dęblina. 

Akty mianowania podoficerom wręczył Szef Zarządu Wojsk Radiotechnicznych Inspektoratu Sił Powietrznych gen. bryg. Krzysztof Żabicki w towarzystwie dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego gen. bryg. pil. Mariana Jeleniewskiego oraz Dowódcy 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego płk. pil. dr. inż. Waldemara Gołębiowskiego.

Od 1 stycznia 2014 roku korpus podoficerski składa się z trzech grup: podoficerów młodszych (kapral, starszy kapral i plutonowy), podoficerów (sierżant, starszy sierżant i młodszy chorąży) oraz podoficerów starszych (chorąży, starszy chorąży i starszy chorąży sztabowy).

Tekst: oficer prasowy 4. SLSz / kpt. Grzegorz Grabarczuk

Źródło: 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego
comments powered by Disqus