4.SLSz: Major pilot Marek Stechni odszedł z Dowództwa

4. SLSz: Major pilot Marek Stechni odszedł z Dowództwa, fot. Agnieszka Garbacz

W związku z wyznaczeniem na wyższe stanowisko służbowe w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego z Dowództwem 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego 20 maja br. pożegnał się major pilot Marek Stechni.

Major pilot Marek Stechni został pożegnany przez Dowódcę 4. SLSz genrała brygady pilota Mariana Jeleniewskiego oraz uczestniczącą w tym wydarzeniu kierowniczą kadrę Dowództwa. Kończący dotychczasową służbę w 4. SLSz major pilot Marek Stechni został wyróżniony przez Generała Jeleniewskiego listem gratulacyjnym oraz ryngrafem pamiątkowym 4. SLSz.

Major pilot Marek Stechni w Dowództwie 4. SLSz zajmował stanowisko Szefa Nawigacji i Zastosowania Bojowego, instruktora – pilota. W 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego major Stechni obejmie stanowisko Zastępcy Dowódcy Grupy – Dowódcy Eskadry w Grupie Działań Lotniczych i tym samym zostanie awansowany do stopnia podpułkownika.

Tekst: oficer prasowy 4. SLSz / kpt. Grzegorz Grabarczuk

Źródło: 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego
comments powered by Disqus