Udział jednostek 3. SLTr w obchodach Narodowego Święta Niepodległości

Uroczystości na Święto Niepodległości w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego

W ostatnim dniu służby poprzedzającym Narodowe Święto Niepodległości w Dowództwie 3. SLTr oraz jednostkach podległych odbyły się uroczyste zbiórki z tej okazji.

Dowództwo 3. SLTr
Zbiórka kadry i pracowników wojska odbyła się na sali odpraw i szkoleń z udziałem Pocztu Sztandarowego 3. SLTr. W swym wystąpieniu pełniący obowiązki Dowódcy 3. Skrzydła płk mgr inż. pil. Mieczysław Gaudyn przypomniał okoliczności odrodzenia Rzeczypospolitej i genezę 11 listopada jako symbolicznej daty odzyskania niepodległości i państwowości polskiej. Następnie odczytano wyciągi z postanowień, decyzji i rozkazów przełożonych o wyróżnieniach.

Otrzymali je:
Postanowieniem Prezydenta RP o nadaniu odznaczeń
Gwiazdą Afganistanu odznaczony został: st. chor. Marcin Muszyński z 2. GPR za służbę w ramach 10 zmiany PKW Afganistan

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczony został: chor. szt. Piotr Biegalski

Ponadto Decyzją Ministra ON odznaczeni zostali:
Złotym Medalem za Zasługi Dla Obronności – mjr Krzysztof Szkoda

Srebrnym Medalem za Zasługi Dla Obronności – mjr Wojciech Maćkowiak

Brązowym Medalem za Zasługi Dla Obronności – kpt. Przemysław Piórkowski.

Dowódca wręczył także odznaczenia i medale przyznane wcześniej, ale nie odebrane z powodów zdrowotnych, lub służbowych.

 

Podobne uroczystości odbyły się w jednostkach podległych Dowództwu 3. Skrzydła.

8. Baza Lotnictwa Transportowego:
W dniu 9 listopada 2012 roku żołnierze i pracownicy wojska z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego obchodzili Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji odbyła się uroczysta zbiórka, która rozpoczęła się złożeniem meldunku Zastępcy Dowódcy 8. BLTr płk. mgr inż. Mieczysławowi Wróblowi. Po przywitaniu się ze sztandarem i pododdziałami wciągnięto flagę państwową na maszt. Następnie odczytany został rozkaz okolicznościowy oraz wręczono odznaczenia resortowe, w tym „Gwiazdy Afganistanu”. W swoim wystąpieniu zastępca dowódcy podziękował wszystkim za wytężoną pracę, która przyczyniła się do bezpiecznego i bardzo dobrego wykonywania zadań stawianych bazie. Na koniec uroczystości odbyła się defilada pododdziałów.

33. Baza Lotnictwa Transportowego:
W dniu 9 listopada odbyła się uroczysta zbiórka kadry i pracowników cywilnych jednostki. Po okolicznościowym przemówieniu dowódca bazy płk dypl. pil. Mirosław Łusiarczyk wyróżnił kadrę i pracowników wojska pochwałami oraz nagrodami uznaniowymi. Ponadto Gwiazdy Afganistanu otrzymali: sierż. Dariusz Paszkiet oraz st. szer. Łukasz Szargan. Zbiórkę zakończyła defilada pododdziałów.

Jednakże – ponieważ jest to święto, w którym żołnierze, jak żadna inna formacja mają szczególne obowiązki – będziemy uczestniczyć w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w miejscowościach ościennych.

I tak w niedzielę 11 listopada:
Żołnierze 8. Bazy wezmą udział w uroczystościach organizowanych w Krakowie. Obchody Narodowego Dnia Niepodległości rozpoczną się o godz. 9.30 złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego Żołnierzy Polski Walczącej na Powiślu. O godz. 10.00 odbędzie się msza św. w Katedrze na Wawelu. O godz. 11.15, pod Krzyżem Katyńskim na pl. Ojca Adama Studzińskiego, złożony zostanie wspólny wieniec od Społeczności Krakowa i Małopolski. O godz. 11.30 wyruszy pochód patriotyczny Drogą Królewską z Wawelu na pl. Matejki, gdzie o godz. 12.00 rozpoczną się uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza, w których uczestniczyć będzie Poczet Sztandarowy, kompania honorowa oraz przedstawiciele dowództwa 8. BLTr. Jednostka wystawi również Asystę Honorową na uroczystościach w Oświęcimiu.

Delegacje żołnierzy, Poczet Sztandarowy i Kompania Honorowa 33. BLTr wezmą udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Ślesinie i Koninie.

Poczet Sztandarowy 3. SLTr i Kompania Honorowa 33. BLTr weźmie udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Witkowie. W ich ramach odbędzie się msza św. w kościele p.w. św. Mikołaja w Witkowie, a następnie spotkanie patriotyczne przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich.

Zastępca dowódcy 3. SLTr płk. mgr. inż. pil. Michał Erdmański weźmie udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych z okazji 94. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Koninie, w ramach których zostanie złożony winiec pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbędzie się msza św. Za Ojczyznę w kościele p.w. św. Bartłomieja, a po niej przemarsz na Plac Wolności, odznaczenia i Apel Pamięci.

Szef Bezpieczeństwa Lotów ppłk pil. Robert Dudzic weźmie udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Miejscu Pamięci przy ul. Były Obóz w Słupcy.

Natomiast Szef Wydziału Ruchu Lotniczego ppłk mgr. inż. Wojciech Golus będzie reprezentował żołnierzy 3. Skrzydła w wojewódzkich uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości w Poznaniu.

Tekst i foto: mjr Grzegorz Schmidt, kpt. Włodzimierz Baran, kpt. Maciej Nojek

Zdjęcia można obejrzeć na stronie 3. SLTr

 

Źródło: 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego
comments powered by Disqus