Przejdź do treści
Lotnicy na ćwiczeniu taktycznym Rybołów-21 (fot. 3.SLTr)

Lotnicy na ćwiczeniu taktycznym Rybołów-21

W dniach 7 - 11 czerwca 2021 r. odbywało się główne przedsięwzięcie szkoleniowe 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, jakim było ćwiczenie taktyczne z wojskami Rybołów-21.

Przez pięć dni żołnierze 1. Bazy Lotnictwa Transportowego, 8. Bazy Lotnictwa Transportowego oraz 2. Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej pod kierownictwem Dowództwa 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego realizowali praktyczne działania w ramach ćwiczenia taktycznego z wojskami pk. RYBOŁÓW-21. Ponadto w ćwiczeniu uczestniczyli żołnierze 6. Brygady Powietrznodesantowej i 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Ćwiczenie miało za zadanie doskonalenie praktycznego działania jednostek 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego (3. SLTr) podczas realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego oraz transportu powietrznego, w tym lotów o statusie HEAD. W czasie jego trwania sprawdzono również znajomość procedur prowadzenia operacji poszukiwawczo-ratowniczych w ramach odzyskiwania izolowanego personelu.

Podczas intensywnego szkolenia ćwiczący zmagali się z wielorakimi zadaniami taktycznymi dotyczącymi np. działań o charakterze niekinetycznym. Podczas ćwiczenia reagowali na akcję dywersyjną podczas rekonesansu lotniska, przeciwdziałali zagrożeniu terrorystycznemu podczas ochrony bazy lotniczej czy zmagali się z zagrożeniem uwolnienia toksycznych środków przemysłowych.

Ćwiczenie taktyczne z wojskami jest stałym elementem szkolenia bojowego wszystkich jednostek 3.SLTr. Pozwala zdefiniować zagadnienia,  których realizację  należy  doskonalić w procesie przygotowania i realizacji kolejnych ćwiczeń.

Rybołów-21 realizowano w ramach federacji ćwiczeń do najważniejszego i największego ćwiczenia organizowanego przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w bieżacym roku, czyli ćwiczenia Dragon-21.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony