Szkolenie instruktorów spadochronowych z 25 BKPow

Szkolenie instruktorów spadochronowych z 25 BKPow

W dniach 04 – 09 i 14 - 19 listopada 2012r. w Czechach  odbyły się szkolenia doskonalące instruktorów spadochronowych 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w tunelu aerodynamicznym.

Szkolenia były przeprowadzone przez instruktorów tunelowych w tunelu aerodynamicznym w Pradze a ich głównym zadaniem było sprawdzenie nowo wprowadzonego zasobnika UZO-100 oraz doskonalenie posiadanych umiejętności w wolnym spadaniu.

Wielogodzinne latanie z zasobnikiem UZO-100 pozwoliło na wprowadzenie zmian zarówno w sprzęcie jak również w sylwetce skoczka, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa podczas wykonywania skoków z dodatkowym wyposażeniem. Praktycznie przeszkolono 48 instruktorów spadochronowych z 25 BKPow do skoków w tym systemie, a także sporządzono materiały szkoleniowe do wykorzystania w przyszłych szkoleniach skoczków.

W trakcie przedsięwzięcia rozpoczęto szkolenie dwóch kandydatów na instruktorów spadochronowych pod kątem praktycznego przygotowania do skoków z wolnym systemem otwarcia, polegającym na umiejętności opadania w sylwetce podstawowej, poruszania się we wszystkich płaszczyznach oraz otwarcia spadochronu.


Nawiązano również kontakty ze szkolącą się w tym samym terminie włoską Brygadą Spadochronową FOLGORE, co dało okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami, a także poznanie włoskiego systemu szkolenia w tunelu aerodynamicznym oraz jego zasadności  i potrzeby.


Nabycie nowych umiejętności sprawnego poruszania się w powietrzu przez instruktorów spadochronowych Ośrodka Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego z 25 BKPow, zwiększy poziom bezpieczeństwa w szkoleniu spadochronowo-desantowym praktycznym oraz zostanie wykorzystane w trakcie realizowanych kursów specjalistycznych, a w szczególności podczas kursu przekwalifikowania żołnierzy zawodowych na instruktorów spadochronowych organizowanego corocznie w OSA-S.

Źródło: 25 Brygada Kawalerii Powietrznej
comments powered by Disqus