Przejdź do treści
Sesja egzaminacyjna dla kandydatów na instruktorów spadochronowych (fot. kpt. Katarzyna Dutkiewicz-Pawlikowska)
Źródło artykułu

Sesja egzaminacyjna dla kandydatów na instruktorów spadochronowych

W Ośrodku Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego 25.BKPow przez pięć dni trwała sesja egzaminacyjna dla kandydatów na instruktorów spadochronowych.

Każdy z żołnierzy musiał wykazać się przed komisją egzaminacyjną zarówno ze znajomości zagadnień teoretycznych (z zakresu teorii i techniki skoków, podstaw meteorologii i nawigacji, przepisów normujących szkolenie spadochronowo-desantowe w SZRP) jak i z umiejętności praktycznych (w tym m.in. budowa i eksploatacja sprzętu spadochronowo-desantowego, procedury na pokładzie statków powietrznych SZRP, metodyka szkolenia, wykonywanie skoków spadochronowych).

Panująca w czasie egzaminu doskonała pogoda pozwoliła na wykonanie skoków zgodnie z obowiązującymi wymogami. Wszyscy uczestnicy kursu zaliczyli egzaminy na oceny dobre i bardzo dobre, co przy odpowiedniej ilości wykonanych skoków spadochronowych spełnia wymagane kryteria do uzyskania tytułu i uprawnień instruktora spadochronowego III klasy, a przy tym daje prawo do noszenia tzw. "gapy ze złotym wieńcem".


(fot. kpt. Katarzyna Dutkiewicz-Pawlikowska)

Aby to osiągnąć uczestnicy kursu musieli pokonać szereg trudności, poczynając od wcale nie łatwych wymogów do zakwalifikowania się na kurs, poprzez kolejne zaliczenia poszczególnych części programu szkolenia, dziesiątki skoków wykonywanych z różnych statków powietrznych, w różnych warunkach w dzień i w nocy, na ląd i do wody, z wyposażeniem i bez, aż po końcowy egzamin przed komisją złożoną z najbardziej doświadczonych instruktorów spadochronowych w SZRP.

  
(fot. kpt. Katarzyna Dutkiewicz-Pawlikowska)

Ogromne doświadczenie i zaangażowanie kadry OSA-S, doskonałe wyposażenie, sprawdzony program nauczania – wszystko to pozwoliło na przygotowanie uczestników kursu nie tylko do egzaminu, ale również do pracy w jednostkach.

kpt. Katarzyna Dutkiewicz-Pawlikowska

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony