Przejdź do treści
Porozumienie 23 BLT z Liceum Mundurowym w Urlach, fot. 23 BLT
Źródło artykułu

Porozumienie 23 BLT z Liceum Mundurowym w Urlach

28 kwietnia, w 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego zostało zawarte porozumienie pomiędzy dowódcą Bazy płk. dypl. pil. Krzysztofem Stobieckim, a dyrektor Liceum mundurowym w Urlach Panią mgr Marią Łopuską - w zakresie współpracy przy rozwoju klas o profilu lotnictwa wojskowego.

Dzisiejsze wydarzenie jest wynikiem podpisanego pod koniec marca br. przez Adama Lubiak - Starostę Wołomińskiego i Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, listu intencyjnego, w którym sygnatariusze wyrazili wolę współpracy w zakresie rozwoju oferty edukacyjnej liceum mundurowego w Urlach.

Listy gratulacyjne na ręce dowódcy Bazy oraz Pani dyrektor przekazali Starosta Adam Lubiak oraz Piotr Borczyński - Wicestarosta Wołomiński.


W wydarzeniu uczestniczyli również radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Katarzyna Lubiak, przewodniczący komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Robert Szydlik oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Hanna Skrzypczak.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony