Pożegnalny lot kpt. pil. Radosława Leszczyka na Su-22

Pożegnalny lot kpt. pil. Radosława Leszczyka na Su-22 (fot. 21blot.wp.mil.pl)

W dniu 28 marca, w obecności Dowódcy 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego, kolegów i przyjaciół, zgodnie z przyjęty obyczajem i ceremoniałem, kpt. pil. Radosław Leszczyk wykonał lot pożegnalny samolotem SU-22. Podczas służby w powietrzu spędził ponad 2533 godzin, w tym ponad 2200 godzin na samolocie Su-22.

Kpt. pil. Radosław Leszczyk jest absolwentem dęblińskiej Szkoły Orląt z 1995 roku i od początku lotniczej kariery związanym jest z lotnictwem. Pierwsze stanowisko, starszy pilot – klucz lotniczy, objął w 1995 roku w 40 Pułku Lotnictwa Myślistwo-Bombowego.

Kariera zawodowa: 1995-1999 – starszy pilot – klucz lotniczy; 1999 – dowódca klucza lotniczego; 1999-2003 – oficer sekcji operacyjnej; 2003-2004 – pilot – klucz lotniczy; 2004-2006 – starszy pilot – klucz lotniczy; 2006-2009 – dowódca klucza lotniczego; 2009-2010 – szef strzelania powietrznego; Od 2010 – dowódca klucza lotniczego.

Kpt. pil. Radosław Leszczyk jest oficerem wyróżniającym się wzorową postawą i ponadprzeciętnymi walorami etyczno-moralnymi, które zjednują mu przyjaciół wśród współpracowników. Wyróżnia się szczególnym zaangażowaniem, sumiennością i inicjatywą w wykonywaniu powierzonych zadań. Należy do oficerów z bardzo dużą wiedzą specjalistyczną.

Dał się poznać jako wzorowy żołnierz, wykazujący się dużym zaangażowaniem i sumienną służbą. Cechuje go wysoka dyspozycyjność i profesjonalizm oraz pryncypialne podejście do zadań służbowych.

 
 

Jest samodzielny w podejmowaniu decyzji, trafnie ocenia sytuacje i przejawia kreatywność w działaniu. Skutecznie realizuje wytyczne przełożonych. Wszelkie stawiane zadania wykonuje terminowo i dokładnie, na wysokim poziomie merytorycznym. Za swoją sumienną i wzorową postawę był wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych.

Chętnie dzieli się bogatym doświadczeniem zawodowym i wiedzą z pozostałą kadrą. Jest żołnierzem bardzo zaangażowanym w prawidłowe funkcjonowanie 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Posiada bardzo wysokie poczucie dyscypliny i odpowiedzialności przy wykonywaniu obowiązków służbowych.

Należy podkreślić jego szczególne zasługi w zakresie szkolenia lotniczego i pracy, którą  przyczynił się do rozwoju wielu pokoleń pilotów 21. BLT.

Podczas kariery otrzymał wyróżnienia: w 2006 roku – Medal Brązowy Za Zasługi dla Obronności Kraju; w 2013 roku – Medal Srebrny Za Zasługi dla Obronności Kraju; dwukrotnie osiągnął tytuł Pilota Roku.

Źródło: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego
comments powered by Disqus