Doroczny kurs szkoleniowo-metodyczny dowódczej kadry lotnictwa Sił Zbrojnych RP – Zlot 2019

Gen. dyw. pil. Jan Śliwka na Zlocie 2019 (fot. 2.SLT)

W dniach 8 – 10 października na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego na Krzesinach oraz w Ośrodku Szkolenia Sił Powietrznych w Kiekrzu odbył się doroczny kurs szkoleniowo-metodyczny dowódczej kadry lotnictwa Sił Zbrojnych RP – Zlot 2019, w czasie którego przeprowadzono egzaminy specjalistyczne dla personelu latającego.

Drugiego dnia kursu odbył się cykl wykładów w czasie których poruszono szereg istotnych dla lotnictwa wojskowego kwestii.

Otwierając zebranie – I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – gen. dyw. pil. Jan Śliwka podkreślił istotę i rolę Zlotu jako przestrzeni w której mogą być poruszone najistotniejsze kwestie dotyczące całego lotnictwa wojskowego.

Po złożeniu meldunku głównemu Gościowi, Inspektor Sił Powietrznych – gen. bryg. pil. Jacek Pszczoła omówił efektywność szkolenia lotniczego w aspekcie stawianych jednostkom lotniczym zadań i występujących ograniczeń, przedstawiciel DK MON przedstawił wnioski z przeprowadzonych kontroli procesu szkolenia w Wojskach Lotniczych w mijającym roku. Zostały także przedstawione wyniki kontroli jakie przeprowadzono w jednostkach lotniczych i wnioski z funkcjonowania systemu jakości w 2019 roku. Omówiono także stan realizacji zadań lotniczych w aspekcie zidentyfikowanych zagrożeń.

Zebrana kadra została zapoznana także z zaakceptowanymi kierunkami rozwoju i modernizacji techniki lotniczej, jej finansowaniem w nadchodzącym roku i wpływem Centralnego Portu Komunikacyjnego na organizację ruchu lotniczego w Polsce. Tego dnia dowódcy jednostek lotniczych zapoznali zgromadzonych z efektywnością szkolenia prowadzonego w podległych im jednostkach w kontekście bezpieczeństwa lotniczego, omówiono zintegrowany system informatyczny wspierający Siły Zbrojne RP.

Kolejny dzień szkolenia poświęcono na przeprowadzenie rady metodycznej lotnictwa Sił Zbrojnych RP, w czasie której omówiono zagrożenia w eksploatacji techniki lotniczej i dokonano analizy wypadków lotniczych w 2019r.


Gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak (fot. 2.SLT)

Pytany o znaczenie Zlotu – tegoroczny gospodarz tego przedsięwzięcia – Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak powiedział:

„Takie przedsięwzięcie jakim jest Zlot jest nam w lotnictwie potrzebne, to było widać w ciągu tych kilku dni (...) Zlot jest miejscem w którym widać pełne spektrum i pełen obraz w jakim znajduje się nasze lotnictwo, ponieważ jesteśmy tu wszyscy, reprezentowane są  wszystkie rodzaje lotnictwa, wszystkie bazy, wszystkie samodzielne jednostki (...) Bardzo dobrym pomysłem zgłoszony przez gen. Cierniaka, jest według mnie to, żeby Zlot był swoistą triadą, która składałaby się w logiczną całość, czyli zlot dowódców połączony z radą metodyczną i konferencją bezpieczeństwa lotów, bo to pokryłoby pełne spektrum stojących przed nami wyzwań. Bo musimy nie tylko diagnozować to co jest teraz, ale i formułować wnioski na przyszłość w szerszej perspektywie czasowej, powiedzmy 5-10 lat, bo właśnie  takie jest nasze zadanie”

Ostatniego dnia Zlotu odbył się także uroczysty pożegnalny lot gen. dyw. pil. Sławomira Kałuzińskiego.

Kpt. Anna Issel

Źródło: 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
comments powered by Disqus