Ćwiczenie pk. RARÓG 2012

Cwiczenia RARÓG 2012

Dziś zakończyło się jedno z największych militarnych ćwiczeń taktycznych z wojskami. W ćwiczeniu pk. RARÓG 2012, odbywającym się na terenie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku zaangażowanych było ponad 500 osób oraz kilkanaście jednostek Sił Powietrznych.

Przez tydzień kadra wchodząca w skład Komponentu Lotniczego „JASTRZĄB” doskonaliła praktyczne umiejętności; zgrywała działania na szczeblu jednostek Sił Powietrznych oraz innych rodzajów Sił Zbrojnych, pełniących na co dzień odmienne zadania. Stan osobowy realizował postawione zadania w warunkach zbliżonych do realnego konfliktu zbrojnego.

Założeniem ćwiczenia było sprawdzenie utrzymania zdolności Komponentu Lotniczego JASTRZĄB do udziału w operacji poza granicami kraju oraz realizacji dodatkowych zadań z zakresu Air Ground Surveillance Reconnaissance Penetrating Electro Optical/Infra – Red (AGS-PEN-EOIR), po wprowadzonych zmianach organizacyjnych.

W przyjętej na potrzeby ćwiczenia sytuacji polityczno – militarnej (analogicznej do realizowanego przedsięwzięcia jakim było oszacowanie STARTASSES w 2010 roku), wykorzystano tło zapewniające odpowiedni rozwój sytuacji taktycznej, pozwalający na właściwą ocenę planowania działań.Istota ćwiczenia, polegająca na planowaniu, zabezpieczaniu i realizacji misji bojowych lotnictwa      (Air to Air, Air to Ground oraz Recce) w Strefie Odpowiedzialności Taktycznej TAOR (Tactical Area of Responsibility) na lotnisku państwa gospodarza, poza granicami kraju; rozwinięciu i funkcjonowaniu wybranych elementów TAOR – (systemów łączności i informatyki, ostrzegania i powiadamiania, ochrony i obrony) oraz epizodów odtwarzania gotowości bojowej statku powietrznego i praktycznym sprawdzeniu stopnia opanowania przez skład komponentu wiedzy i umiejętności z zakresu ICCS (Individual Common Core Skills - podstawowych umiejętności
żołnierza na polu walki) odbywała się  w warunkach zakłóceń i oddziaływania przeciwnika.

W ramach ćwiczenia zgrywane były wybrane elementy systemów walki – system rozpoznania, rażenia, dowodzenia w relacjach narodowych i sojuszniczych oraz system logistyczny.
Główną część ćwiczenia, którego oś stanowiły wyloty na misje zgodnie z otrzymanym ATO (Air Task Order), realizowano w warunkach realnego oddziaływania statków powietrznych przeciwnika (siły RED FORCES). Sprawdzeniu poddano również współpracę personelu lotniczego z przedstawicielami państwa gospodarza w zakresie zabezpieczenia logistycznego, bojowego i socjalno – bytowego.Wszystko to odbywało się w warunkach pozorowania pola walki i działań przeciwnika, w warunkach imitowania epizodów związanych z podłożeniem IED (Improvised Explosive Device), awarią sprzętu lotniczego i łączności, epizodów związanych z zagrożeniem ze strony broni masowego rażenia. Realizacje zadań na bieżąco kontrolowano i poddawano ocenie.

Zasadniczy trzon Komponentu Lotniczego „JASTRZĄB”, składał się z żołnierzy 31 i 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego a wsparcie Komponentu Lotniczego „JASTRZĄB” tworzyli wyznaczeni żołnierze z innych jednostek Sił Powietrznych. Drugoplanowymi ćwiczącymi byli natomiast żołnierze pełniący rolę państwa gospodarza (Host Nation) z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, wydzielone siły 16. batalionu remontu lotnisk, realizujące praktyczne zadania na lotnisku w Łasku oraz oficerowie łącznikowi z Wojsk Lądowych.

Realizowane zadania w powietrzu zapewniła 31 i 32 Baza Lotnictwa Taktycznego, wydzielając samoloty wielozadaniowe F-16 jako siły „BLUE” i „RED FORCES”. W ćwiczeniu brały też udział MiGi 29 z Mińska Mazowieckiego. Ćwiczenie kończące się w dniu 23 listopada 2012 zostało przygotowane i przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi dokumentami doktrynalnymi, regulującymi proces szkolenia dowództw i sztabów.

Jego organizatorem było 2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego.

oficer prasowy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
kpt. Marlena BIELEWICZ
www.2slt.sp.mil.pl

Źródło: 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
comments powered by Disqus