2.SLT: ćwiczenie certyfikujące pk. WIZJA-16

Samoloty F-16 w Łasku (fot. 2slt.wp.mil.pl)

02 listopada br., podczas wideokonferencji Zastępca Dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego – płk dypl. pil Jacek Pszczoła, złożył Dowódcy Generalnemu RSZ meldunek nt. Koncepcji do ćwiczenia certyfikującego pk. WIZJA -16.

Pułkownik Pszczoła przedstawił Dowódcy Generalnemu RSZ cele cząstkowe, które podczas ćwiczenia będą podlegać szczegółowej ocenie i sprawdzeniu. Wśród nich możemy wyróżnić m.in.:

  • zdolność do prowadzenia rozpoznawczych działań lotniczych;
  • proces planowania i przygotowania lotów rozpoznawczych;
  • realizację lotów rozpoznawczych z zasobnikiem AN/ASD-14;
  • zdolność Zespołu Rozpoznania Powietrznego do analizy pozyskanych danych z rozpoznania;
  • zdolność do współdziałania z siłami sojuszniczymi w zakresie prowadzenia rozpoznawczych operacji lotniczych w ramach jednego lotniska;
  • zdolność do realizacji zadań i współdziałania z strukturami sojuszniczymi w zakresie zabezpieczenia logistycznego (HNS);
  • zdolność Zespołu Łącznikowego do koordynacji działań rozpoznawczych PKW w środowisku międzynarodowym;
  • zdolność do realizacji zadań w warunkach gorącego klimatu;
  • przygotowanie Zespołu Rozpoznania Powietrznego do analizy pozyskanych danych z rozpoznania, zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz do współdziałania z strukturami sojuszniczymi w tym zakresie.

Założeniem ćwiczenia jest zgranie ćwiczących w zakresie realizacji przedsięwzięć utrzymania zdolności operacyjnych, planowania i prowadzenia misji rozpoznawczych w strefie odpowiedzialności oraz osiągnięcie gotowości składu osobowego komponentu do realizacji zadań w strefie odpowiedzialności.

Ponadto zaplanowano wykonanie misji rozpoznawczej (planowej) na poligonie w Drawsku z udziałem:
• 7. BOW – ok. 300 żołnierzy,
• 12. BZ – ok. 300 żołnierzy,
• 2. BZ – ok.250 żołnierzy,
• US ARMY – ok. 250 żołnierzy ćw. „AIRBORNE DETACHMENT-16”,
• Sił Zbrojnych z KANADY – ok. 250 żołnierzy – ćw. „MAPLE DETACHMENT-16”,

oraz wykonanie misji rozpoznawczej niezaplanowanej na poligonie w Żaganiu z udziałem:
• 17. BZ – ok. 300 żołnierzy,
• 10. BKPanc – 50 żołnierzy,
• 22. bpg – o. 400 żołnierzy,
• JWK – ok. 45 żołnierzy,
• BUNDESWEHRA – ok.250 żołnierzy – ćw. „GERMAN DETACHMENT-16”.

Sprawdzeniu podlega sposób i procedury realizacji misji rozpoznawczych na cele zaplanowane i niezaplanowane.

Dowódca Generalny RSZ gen. broni Mirosław Różański zatwierdził Koncepcję ćwiczenia certyfikującego pk. WIZJA-16 i nakazał przygotowanie niezbędnych sił i środków do realizacji zadań w nakazanym czasie i miejscach.

Źródło: 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
comments powered by Disqus