Przekazanie dowodzenia w 16. batalionie remontu lotnisk

Przekazanie dowodzenia 16. batalionie remontu lotnisk (fot. 16brl.wp.mil.pl)

29 maja 2020 roku w obecności Dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Ireneusza Nowaka, odbyła się uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Dowódcy 16. jarocińskiego batalionu remontu lotnisk.

Zgodnie z ceremoniałem uroczystość odbyła się w Sali Tradycji 16.jarocińskiego batalionu remontu lotnisk. Sytuacja która obecnie panuje w kraju, spowodowała że uroczystość ta, miała bardzo skromny, kameralny charakter. 16. jarociński batalion remontu lotnisk pożegnał w piątek Dowódcę ppłk Jarosława Grzesznika, który przez 18 lat służył w jarocińskich koszarach na różnych stanowiskach służbowych, a ostanie 3 lata jako dowódca batalionu.

Ppłk Jarosław Grzesznik żegnając się z koszarami, serdecznie podziękował wszystkim słowami „Czas spędzony w batalionie był dla mnie wielkim wyzwaniem, wspólnie realizowaliśmy szereg przed Nami stawianych zadań. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i poświęceniu udało się je z powodzeniem wspólnie wykonać. Dziś nadszedł czas szczególnych płynących z serca podziękowań, za wszystko serdecznie Wam DZIĘKUJĘ….”.

Czasowe dowodzenie oraz Sztandar batalionu przejął mjr Jacek Gochno, który dotychczas pełnił funkcję Zastępcy Dowódcy-Szefa Sztabu. W swoim przemówieniu mjr Gochno podkreślił ogromny wkład pracy jaki włożył dla batalionu ustępujący Dowódca. Podziękował również Dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego za powierzone zaufanie, obiecując tym samym godne kultywowanie wieloletniej tradycji oraz pielęgnowanie dotychczasowych osiągnięć batalionu.

Decyzją wyższych przełożonych, ppłk Jarosław Grzesznik wyznaczony został na stanowisko służbowe w strukturach Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Nowe stanowisko wiąże się z awansem do stopnia pułkownika.

Źródło: 16 Jarociński Batalion Remontu Lotnisk
comments powered by Disqus