W Ostrawie podpisano porozumienie o współpracy dot. przekraczania granic państwowych w przestrzeni powietrznej

Podpisanie porozumienia w Ostrawie (fot. wojsko-polskie.pl/dorsz)

W dniu 21 września 2019 r. w ramach NATO Days w Ostrawie, zostało podpisane porozumienie techniczne.

Porozumienie techniczne między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej o współpracy dotyczącej przekraczania granic państwowych w przestrzeni powietrznej (Cross Border Operations – CBO) podczas realizacji misji NATO Air Policing, w imieniu Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, podpisał Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pil. Tadeusz Mikutel, natomiast ze strony Republiki Czeskiej podpis złożył Dowódca Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Petr Hromek.

Podpisane porozumienie ma na celu ułatwienie wykonywania zadań związanych z ochroną przestrzeni powietrznej w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Określa zasady realizacji CBO i jest niezwykle istotne ze względu na zachowanie ciągłości misji NATO Air Policing, w sytuacjach, gdy do kontynuacji zadania konieczne jest przekraczanie wzajemnych granic państwowych.

Ponadto porozumienie pozwoli na znaczne wzmocnienie relacji pomiędzy siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej, poprzez zintensyfikowanie współpracy w dziedzinie lotnictwa wojskowego.

ppłk Andrzej Książkiewicz

Źródło: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
comments powered by Disqus