Przypomnienie zasad organizacji lotów paralotni

Paralotniarz, fot. Mazury Paralotnie

Sezon lotny w pełni kwitnie, a na lądowiskach w Polsce hole idą pełną parą i chcemy przypomnieć dla Was procedury związane z organizacją lotów za holem. Podstawowa sprawa sprawdzić uprawnienia pilota SK i OC ale naszym zdaniem przepisy odnośnie indywidualnego latania są ferelne, ponieważ obowiązkiem powinno być SK, OC, aktualny resurs spadochronu ratunkowego wpisany w kartę spadochronu, aktualny przegląd paralotni juz nie wspominamy o radiu (obowiazek).

Ale każdy z pilotów powinien zadbać o swoje bezpieczeństwo, a nie obierać jak najtańsza forme nie baczac na ryzyko z tego tytulu. Temat rzeka odnosnie bezpieczenstwa i wracamy do meritum tematycznego bez dalszego polemizowania .

Procedura holowania paralotni;

Przed lotem


Przed lotem pilot powinien dokładnie sprawdzić swoje wyposażenie. Szczególną uwagę powinien zwrócić na dokładne zapięcie taśm uprzęży (taśmy udowe) oraz na zabezpieczenie karabinków, do których wpięte są taśmy nośne paralotni. Należy również sprawdzić wszystkie elementy zakręcane gdyż minidrgania powstające podczas holowania mogą powodować ich rozkręcanie. Oprócz tego pilot powinien również przeprowadzić normalną kontrolę przedstartową. Należy też ocenić stan wyczepu i w razie potrzeby go wymienić.Nazywany to check listą przedstartowa .
Hol nie może być rozpoczęty zanim pilot nie przeprowadzi kompletnej procedury przedstartowej!

Start

Kiedy pilot jest już gotowy do startu daje sygnał kierownikowi startu. Kierownik startu sprawdza ostatecznie pilota i podaje komendę operatorowi wyciągarki:

"Gotowy do startu (tu podaje kto i ewentualnie wagę pilota) na (tu podaje nazwę i kolor paralotni oraz kierunek wiatru). Przygotuj się wyciagarkowy i odpalaj silnik."

Operator wyciągarki potwierdza komendę po zapaleniu silnika:

"Na linie (której) startuje (kto) na (jakie skrzydło). Silnik pracuje."

Jeśli potwierdzenie jest prawidłowe kierownik startu kontynuuje:

"Pilot gotów, podwieszenie sprawdzone."

Gdy lina nie jest dostatecznie naprężona dodaje:

"Naciągnij linę" lub "Proszę o naciąg wstępny"

Operator potwierdza:

"Pilot gotów, podwieszenie sprawdzone."

Kierownik startu czeka na komendę pilota, gdyż to PILOT podejmuje decyzję o starcie i kiedy pilot poda komendę: "Jazda", kierownik startu przekazuje ją operatorowi wyciągarki:

"Jazda, jazda, jazda!

UWAGA! : Nie uzywamy komendy "Start" zamiast "Jazda" gdyż słowo "start" jest bardzo podobne do słowa "stop" i w razie zakłóceń łączności radiowej operator wyciągarki może potraktować komendę "STOP" jako "START". Dlatego, w celu uniknięcia pomyłek, jedyną dopuszczalną komendą rozpoczynającą holowanie jest "JAZDA, JAZDA,JAZDA"!

Operator odpowiada:
"Jazda , Jazda, Jazda"
Ważne ! : Pilot nie powinien oderwać się od ziemi zanim prawidłowo wypełniona czasza nie znajdzie się nad jego głową!

Operator wyciągarki w początkowej fazie startu ciągnie linę z niewielką siłą i dopiero gdy widzi prawidłowo wypełnione skrzydło płynnie zwiększa siłę ciągu i odrywa pilota od ziemi. Jeśli siła wiatru na to pozwala, to paralotnia może być przed holem postawiona "alpejką". W takim przypadku kierownik startu podaje komendę "Jazda, jazda, jazda!" dopiero kiedy pilot obróci się w kierunku wyciągarki i ustabilizuje skrzydło.

W razie jakiegokolwiek zakłócenia startu pilot może przerwać start podając kierownikowi startu komendę "STOP", którą ten natychmiast przekazuje operatorowi wyciągarki. W razie komendy "STOP" wyciągarkowy natychmiast przerywa holowanie. Jeśli kierownik startu zauważy nieprawidłowy przebieg startu, nie czekając na sygnał od pilota niezwłocznie przerywa procedurę startową.

Lot na holu

Pierwsza faza holowania, aż do osiągnięcia przez pilota wysokości 50 - 80 metrów, musi być przeprowadzona szczególnie uważnie. Szybkość wznoszenia paralotni nie powinna przekraczać 1 - 2 m/s. Pilot powinien w tym czasie sprawdzić czy znajduje się w prostej linii z wyciągarką i czy czasza paralotni jest ustawiona w stosunku do toru lotu pod kątem 90 stopni. Podczas całego lotu pilot na przemian obserwuje wyciągarkę i swoje skrzydło i w razie potrzeby koryguje tor lotu za pomocą sterówek. Musi przy tym pamiętać, że w stosunku do lotu swobodnego paralotnia będzie z niewielkim opóźnieniem reagować na ruchy linkami sterowniczymi. Wszystkie działania podejmowane przez pilota podczas holu muszą być zdecydowane a jednocześnie delikatne - należy unikać gwałtownych ruchów a w szczególności "pompowania" sterówkami. Pilot musi pamiętać również o tym, że skrzydło podczas holu nie będzie się znajdowało nad jego głową, tak jak podczas normalnego lotu, a pozostanie nieco z tyłu. Jest to normalna pozycja holowanej paralotni a jej odchylenie będzie maleć wraz ze wzrostem wysokości.

Kiedy pilot osiągnie wysokość około 50 - 80 metrów operator wyciągarki płynnie zwiększa siłę ciągu aż do uzyskania przez pilota prędkości wznoszenia w granicach 4 - 6 m/s. Gdy hol zbliża się do końca lub kończy się lina, operator wyciągarki zmniejsza stopniowo siłę ciągu aż do całkowitego zatrzymania wyciągarki lub samochodu holującego w przypadku abrolwindy. Kiedy pilot poczuje, że siła holowania się zmniejsza, musi przygotować się do wyczepienia. Kiedy ciąg zostanie zakończony skrzydło wyjdzie nad głowę pilota i jest to sygnał do wyczepienia się.

 Nie wolno wyczepiać się zanim skrzydło wyjdzie nad głowę pilota i przejdzie do normalnego lotu!

Jeśli holujemy się za pomocą abrolwindy lub liny statycznej ("malinki"), koniec holu następuje wtedy, gdy kończy się droga, po której porusza się pojazd holujący lub gdy kończy się lina.

Po wyczepieniu się z liny holującej pilot musi upewnić się, że lina rozłączyła się i nie jest zaczepiona ani o wyczep ani o żadne elementy wyposażenia czy uprzęży.

Pilot musi się upewnić, że lina została odczepiona! Kontynuacja lotu z zaczepioną liną może się skończyć bardzo groźnym upadkiem! Jeśli jednak pilot nie wyczepi się operator wyciągarki musi niezwłocznie odciąć linę.

Sygnały

W celu bezpiecznego przebiegu holowania musi być zapewniona łączność pomiędzy wyciągarką i startem. W przypadku pilota, który dopiero uczy się latać na holu - także przynajmniej łączność jednokierunkowa pomiędzy instruktorem i pilotem.

Jeśli pilot nie posiada radia, to do komunikowania się z wyciągarkowym używa własnych nóg. Gdy siła holowania jest zbyt duża, lub gdy chce się przerwać hol, pilot macha nogami na przemian krzyżując je i rozszerzając, prostopadle do kierunku lotu. Jeśli siła jest zbyt mała pilot sygnalizuje to rozszerzając nogi na boki i trzymając je w takiej pozycji. Bez łączności radiowej mogą być holowani tylko doświadczeni piloci.

Dobrą praktyką jest aby jednak podczas lotów holowanych każdy pilot posiadał radio. Aby zapewnić łączność dwustronną pomiędzy wyciągarkowym i pilotem najlepiej aby ten ostatni był wyposażony w zestaw radiowy z wyłącznikiem PTT na palcu. Pilot może wtedy prowadzić łączność radiową nie wypuszczając sterówek z rąk.

Reasumując:

- Sprawdź dokładnie paralotnię i uprząż oraz wyposażenie.

- Sprawdź dokładnie stan i działanie wyczepu.

- Sprawdź ustalone sygnały przed lotem.

- Sprawdź łączność radiową.

- Podczas lotu pilnuj aby czasza paralotni zajęła i utrzymywała właściwą pozycję.

- Używaj sterówek delikatnie i tylko wtedy gdy są potrzebne.

- W razie jakichkolwiek problemów wyczep się z liny.

- Po wyczepieniu upewnij się, że lina na pewno rozłączyła się i nie zaczepiła o żaden element stroju lub uprzęży.

Obowiązki kierownika startu:

- Kierownikiem startu powinna być osoba, która przeszła odpowiednie przeszkolenie i posiada Świadectwo Kwalifikacji aby zdobyć uprawnienia KS

- Powinien dopilnować, aby pilot podpisał się na liście startowej.

- Pomaga pilotowi przygotować się do startu.

- Sprawdza, czy pilot zna procedury obowiązujące podczas holowania.

- Sprawdza, czy uprząż i paralotnia są prawidłowo zapięte (taśmy udowe!) oraz stan i działanie wyczepu.

- Pomaga pilotowi ocenić właściwie, czy warunki pogodowe umożliwiają bezpieczne holowanie.

- Prowadzi komunikację radiową z operatorem wyciągarki i z Kierownikiem Lotów na terenie lotniska.

- W razie potrzeby koryguje postępowanie pilota.

- Pilnuje aby widzowie nie utrudniali czynności na starcie i aby nie znaleźli się na drodze liny holującej.

- Pilnuje porządku na starcie.

Obowiązki operatora wyciągarki:

- Operatorem wyciągarki może być wyłącznie osoba, która ukończyła odpowiednie przeszkolenie i posiada właściwe uprawnienia.

- Zna odpowiednie procedury oraz postępowanie awaryjne.

- Posiada dobrą łączność z kierownikiem startu i ewentualnie z pilotem.

- Wie jakie znaczenie mają sygnały dawane przez pilota w razie braku łączności radiowej.

- Sprawdza poprawne działanie wyciągarki przed rozpoczęciem holowania.

Przestrzeganie tych zaleceń zapewnia maksymalne bezpieczeństwo wykonywania lotów holowanych.

Sporządził Prezes Stowarzyszenia Andrew W.

Źródło: Mazury Paralotnie
comments powered by Disqus