Nowa wersja Instrukcji Operacyjnej CBZ 3.1

Nowa wersja Instrukcji Operacyjnej CBZ 3.1 (fot. ULC)

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że na stronie internetowej ULC znajduje się najnowsza Instrukcja Operacyjna do programu Centralna Baza Zgłoszeń.

Centralna Baza Zgłoszeń (CBZ) jest elektronicznym systemem dla zgłaszania zdarzeń lotniczych, spełniający wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych.

Dzięki temu systemowi, każda organizacja może przesyłać zdarzenia bezpośrednio do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (jako podmiotu badającego) jak i do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (jako organu prowadzącego nadzór lotniczy). Zgłoszenie zdarzenia wymaga wypełnienia tylko jednego formularza on-line, bez konieczności wysyłania wielu różnych dokumentów oddzielnie. Formularz zawiera wszystkie obowiązkowe pola wskazane w Rozporządzeniu 376/2014, dzięki czemu raportowanie spełnia wymogi kodowania zdarzeń wg ADREP, zapewniając wymaganą standaryzację.

Urząd Lotnictwa Cywilnego prosi o zapoznanie się nową wersją Instrukcji Operacyjnej, która pozwoli zgłaszającym na pełne wykorzystanie możliwości CBZ w ramach raportowania zdarzeń za pomocą aplikacji.

Nowa wersja Instrukcji Operacyjnej znajduje się pod linkiem: CBZ - Instrukcja Operacyjna - 3.1

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości ULC prosi o kontakt pod adresem: administrator-cbz@ulc.gov.pl

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus