Przejdź do treści
Źródło artykułu

Zmiany w kwestii planów lotu VFR w strefie Schengen

Holenderski oddział AOPA zaproponował, aby w niektórych w określonych sytuacjach zniesiony został obowiązek przedkładania planu lotu w przypadku wykonywania lotów do sąsiednich krajów strefy Schengen. Prośba ta została spełniona przez EASA i odpowiednie przepisy zostaną zmienione.

Oczywiście, pilot i tak może zdecydować się na złożenie planu lotu, co będzie dla niego niosło większe bezpieczeństwo. W decyzji opisano, co następuje: Jeżeli nie jest wymagany plan lotu, pozostaje zalecenie jego przedłożenia w momencie gdy chce się skorzystać z usług służb informacji powietrznej lub służb alarmowych w celu ułatwienia wykonania ewentualnej operacji SAR.

W przypadku lotów VFR do lub z państwa znajdującego się w strefie Schengen nie jest wymagany plan lotu, chyba że: 

a. w danym państwie obowiązują wymagania dotyczące planu lotu dla lotów VFR; 
b. lot przekracza przestrzeń powietrzną państwa spoza strefy Schengen; lub 
c. złożenie planu lotu jest wymagane zgodnie z pkt SERA.4001 część b podpunkty 1, 3, 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr 1. 923/2012.

Kraje członkowskie obszaru Schengen to Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Holandia, Austria, Polska, Portugalia, Słowenia, Słowacja, Finlandia i Szwecja, a także Baleary, Wyspy Kanaryjskie , Madera i Azory.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony