Statystyki ULC dot. wydanych uprawnień opratorów UAV

Urząd Lotnictwa Cywilnego

7 marca, Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował statystyki dotyczące wydanych uprawnień operatów bezzałogowych statków powietrznych (UAV). Aktualnie jest to największa grupa posiadająca uprawnienia lotnicze w naszym kraju i tak w Polsce jest już 3745 osób z uprawnieniami VLOS, 422 z uprawnieniami BVLOS i 73 instruktorów z uprawnieniami INS.

Opracowana przez ULC tabela przedstawia liczbę uprawnień wpisanych do świadectw kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe (UAVO) wydane w poszczególnych latach. Co istotne, przepisy dot. szkoleń na operatorów dronów, które zostały wprowadzone w ostatnich miesiącach, mogą spowodować zahamowanie dynamicznego przyrostu wydawania nowych licencji.

 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus