Przejdź do treści
Źródło artykułu

Raport kwestionuje odpowiednie zarządzanie ryzykiem zmęczenia pilota

W raporcie tematycznym opracowanym przez firmę konsultingową ds. zarządzania bezpieczeństwem lotniczym Baines Simmons i zatytułowanym A fatigue survey of European Pilots – przeanalizowano odpowiedzi prawie 6900 europejskich pilotów reprezentujących 31 krajów. Opracowanie przedstawiło niekorzystny obraz zarządzania ryzykiem zmęczenia pilotów w lotnictwie europejskim.

W raporcie wskazano nie tylko znaczące wskaźniki zmęczenia przed pracowitym sezonem letnim, ale także niedociągnięcia charakterystyczne dla sposobów, za pomocą których europejscy przewoźnicy zarządzają ryzykiem zmęczenia. Najgorsze wyniki w wielu aspektach poruszonych w raporcie osiągnęły linie lotnicze znajdujące się pod nadzorem kilku krajów, w szczególności Irlandii, Malty, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Z danych zebranych w lipcu 2023 r. wynika, że przed letnim szczytem podróży lotniczych w dużym stopniu narastało zmęczenie personelu lotniczego. W ciągu czterech tygodni przed badaniem, trzech na czterech pilotów doświadczyło co najmniej jednej fazy mikrosnu podczas pilotowania statku powietrznego, a jeden na czterech pilotów zaobserwował pięć lub więcej stanów tego typu.

Co więcej, 72,9 procent pilotów stwierdziło, że przerwy na odpoczynek nie są wystarczająco długie, aby umożliwić pełną regenerację po zmęczeniu pomiędzy pełnieniem obowiązków służbowych. Ponadto raport ujawnił niepokojącą tendencję w zakresie przedłużania czasu pracy – prawie jeden na pięciu pilotów dwukrotnie lub więcej w ciągu ostatnich czterech tygodni przed badaniem skorzystał z funkcji Commander’s Discretion (dodatkowych godzin kapitańskich), aby przedłużyć czas pełnienia czynności lotniczych.

Zgodnie z analizą, ponad sześćdziesiąt procent pilotów wyraziło różne stopnie obaw związanych z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami odmowy przedłużenia pełnienia obowiązków lotniczych. Prezes European Cockpit Association (ECA) Otjan de Bruijn stwierdził: „Są to niepokojące sygnały i wyraźne wskazówki, że w wielu europejskich liniach lotniczych ryzyko związane ze zmęczeniem nie jest dobrze zarządzane”.

Raport Bainesa Simmonsa opublikowano zaledwie dwa miesiące po tym, jak Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) ostrzegła o ryzyku zwiększonego zmęczenia załóg lotniczych podczas pracowitego letniego sezonu. Organizacja wezwała linie lotnicze do planowania grafików pilotów z zachowaniem wystarczających buforów czasowych i nakłania przewoźników lotniczych do powstrzymania się od polegania na swoich pilotach w zakresie systematycznego wydłużania czasu pełnienia czynności lotniczych.

Raport A fatigue survey of European Pilots dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony