Podsumowanie fazy komitetowej 208. Sesji Rady ICAO

Sesja Rady ICAO (fot. ulc.gov.pl)

W dniach 11-29 kwietnia 2016 r. odbyła się faza komitetowa 208. sesji Rady ICAO. Każdy tydzień Rady rozpoczynał się spotkaniami unijnymi przygotowującymi członków unijnych w Radzie do kolejnych komitetów. W pierwszym tygodniu z uwagi na spotkanie High Level Group on GMBM odbyły się dodatkowe spotkania unijne. 

W dniu 13 kwietnia obrady 208. sesji rozpoczęły się nieformalnym spotkaniem informacyjnym, podczas którego zaprezentowane zostały wyniki z Global Aviation Dialoges (GLADs), których celem było przedstawienie wyników prac ICAO nad Global Market-based Measure Scheme oraz skonsultowanie tekstu proponowanej rezolucji Rady dotyczącej GMBM. Sekretarz Generalna Dr. Fang Liu wyraziła swoje uznanie dla wszystkich państw, które przyczyniły się do organizacji GLAD’s w Kairze, Dakarze, Bali, Utrechcie i Meksyku. W sumie w spotkaniach wzięło udział 390 uczestników z 60 państw i 20 organizacji międzynarodowych. GLADS-y ukierunkowane zostały na państwa, które nie są reprezentowane w Radzie ICAO. Ponadto spotkania te były szczególnie ważne z punktu widzenia przemysłu i organizacji międzynarodowych. Duża część uczestników była związana CAEP (Committee on Aviation Environmental Protection). Celem GLAD’s 2016 r. było: dostarczenie aktualnych informacji na temat pracy ICAO w celu stworzenia światowego systemu Market-Based Measures (MBM) oraz zapoznanie uczestników z wstępną opinią na temat rezolucji dotyczącej globalnego systemu. Ponadto, GLAD’s-y miały służyć jako ważny element przygotowania High Level Meeting w sprawie globalnego systemu MBM planowanego w ICAO na 11-13 maja 2016 roku, a następnie podczas 39. Sesji Zgromadzenia ICAO (od 27 września do 7 października 2016 r.).

W dniu 22 kwietnia, odbyło się spotkanie Joint Support Committee (JSC). Podczas spotkania przedstawiono kompleksowe podsumowanie prac wykonanych w ramach projektów dotyczących modernizacji infrastruktury w Transatlanitc Track. Podkreślono znaczenie realizacji ADS-B odnosząc się do jego wykorzystania w Globalnym Systemie Śledzenia (Global Tracking System) i Europejskiej Służby Ostrzegania (European Alert Service) w akcjach ratowniczych. Członkowie spotkania zauważyli również konieczność zaangażowania państw, które nie są członkami JSC, takich jak: Chiny czy Turcja. Zaproponowano, aby we wrześniu tego roku przedstawić przed Zgromadzeniem ICAO wyniki związane z redukcją emisji CO2 w operacjach transatlantyckich, podkreślając prace jakie zostały wykonane, aby zwiększyć efektywność operacji.

W dniu 25 kwietnia, odbyło się spotkanie Human Resource Committee (HRC), podczas którego przedstawiono m.in. strategię zarządzania zasobami ludzkimi, podkreślając główny nacisk ICAO m.in. na: równość płci, zarządzanie wydajnością, czy planowanie sukcesji.

Podczas fazy komitetowej 208 sesji Rady odbyły się również spotkania m.in. Komitetu Transportu Lotniczego (ATC), komitetu Bezprawnej Ingerencji (UIC), Komitetu Finansowego (FIC) oraz Komitetu ds. Relacji z Państwem Gospodarzem (RHCC), które zakończyło fazę komitetową.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus