Przejdź do treści
Źródło artykułu

Pilot skazany za fałszywe wnioski o świadczenia dla osób niepełnosprawnych

11 czerwca, pilot z Luizjany, który w ramach ugody po wyroku skazującym przyznał się do oszukiwania dwóch agencji federalnych (w tym Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) w zakresie świadczeń dla osób niepełnosprawnych, został skazany na sześć miesięcy aresztu domowego w zawieszeniu na trzy lata oraz grzywnę w wysokości 850 tys. dolarów. 750 tys. dolarów z tej kwoty zostało zasądzone w związku z fałszywymi wnioskami o wydanie orzeczenia lekarskiego FAA, które mężczyzna składał w latach 2018, 2020 i 2022.

Pilot, który przeszedł na emeryturę w stopniu pułkownika US Air Force znalazł się wśród 4800 lotników, których wnioski o wydanie orzeczenia lekarskiego zostały przeanalizowane przez Departament Sprawiedliwości i inne agencje, po tym jak Inspektor Generalny Departamentu Transportu USA odkrył rozbieżności pomiędzy informacjami tam zawartymi, a danymi znajdującymi się w rejestrach o renty inwalidzkie.

Z akt sądowych wynika, że w latach 2011 i 2012 Angel złożył wniosek o program VA, który umożliwia były pilotom mającym niepełnosprawność, a prowadzącymi działalność gospodarczą, otrzymanie federalnej pomocy finansowej. W 2013 r. Angel zaczął otrzymywać miesięczne świadczenia z tytułu niezdolności do pracy w łącznej wysokości 93 819,29 USD, do których nie był uprawniony. W 2011 r. złożył także wniosek o rentę inwalidzką, nie ujawniając, że prowadzi dwie firmy, co spowodowało, że otrzymał on 48 153,60 dolarów tytułem renty inwalidzkiej, do których to środków też nie był uprawniony.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony