Przejdź do treści
Źródło artykułu

Pierwsza umowa offsetowa dla śmigłowców uderzeniowych APACHE

25 września br., w Mesie w stanie Arizona, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę offsetową, w wyniku której na terenie Polski zostanie ustanowione zaplecze obsługowo-naprawcze istotnych elementów wyposażenia śmigłowca uderzeniowego APACHE.

Przedmiotem umowy offsetowej jest m.in. pozyskanie zdolności w zakresie wsparcia, napraw i obsługi technicznej kluczowych komponentów śmigłowca, używanych w walce i rozpoznaniu, w tym układów naprowadzania i wskazywania celów. Dzięki tej umowie w polskim przemyśle obronnym ustanowione zostaną także zdolności w zakresie diagnozowania i weryfikacji ewentualnych niesprawności oraz częściowego serwisowania radarów kierowania ogniem LONGBOW.

Jak powiedział minister po podpisaniu dokumentów, w ramach umowy – pierwszej z trzech wstępnych kontraktów przed finalizacją zakupu Apachy – w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi powstanie centrum serwisowe kluczowych części śmigłowców, w tym radarów i systemów naprowadzania rakiet Hellfire.

"To są kluczowe elementy dla skuteczności tych maszyn. (...) Jest to pierwsza z całego szeregu umów offsetowych, bo tak stanowi polskie prawo. Jesteśmy w procesie negocjacji warunków szczegółowych pozyskania 96 helikopterów uderzeniowych Apache. Szacujemy, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę główną" – poinformował minister podczas briefingu w zakładach Boeinga w Mesie pod Phoenix.

Powyższe zdolności powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu dostępności operacyjnej śmigłowców APACHE w trakcie ich eksploatacji w SZ RP.

Umowa offsetowa obejmuje łącznie dwa zobowiązania o łącznej wartości ok. 300 mln zł, które zostaną zrealizowane w ciągu 5 lat. Jest to pierwsza z kilku umów, jakie Skarb Państwa zamierza zawrzeć w ramach pozyskania śmigłowców uderzeniowych AH-64E.

Zatwierdzenie umowy offsetowej do śmigłowców Apache (fot. Leszek Chemperek, CO MON)

We wrześniu 2022 r., Polska przekazała do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej zapytanie ofertowe (Letter of Request) dotyczące pozyskania 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E APACHE w najnowszej wersji GUARDIAN na potrzeby Lotnictwa Wojsk Lądowych.

21 sierpnia br. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E APACHE w najnowszej wersji GUARDIAN.

Pozyskiwanie nowych śmigłowców uderzeniowych AH-64E APACHE wiąże się z zastosowaniem mechanizmów offsetowych, dzięki którym zostaną zwiększone zdolności produkcyjne, serwisowe i obsługowe polskiego przemysły obronnego. Do najważniejszych, oczekiwanych zdolności przemysłowych należy pozyskanie kompetencji serwisowanych w zakresie samej platformy AH-64E APACHE jak również całej rodziny silników, które będą wykorzystywane przez kilka najnowocześniejszych platform, które weszły, bądź w najbliższym czasie wejdą na wyposażenie Sił Zbrojnych RP.

Szczegółowy harmonogram dostaw określony zostanie w umowie dostawy (LOA) i uzależniony będzie od możliwości produkcyjnych amerykańskich podmiotów przemysłowych, niemniej strona polska, dążąc do jak najszybszego osiągnięcia wymaganych zdolności operacyjnych w obszarze zdolności przeciwpancernych oraz wsparcia powietrznego zapewnianego przez śmigłowce uderzeniowe na rzecz pododdziałów Wojsk Lądowych, zainicjowała również rozmowy dotyczące zastosowania rozwiązań pomostowych, w ramach których brana jest pod uwagę możliwość wykorzystania w pierwszym okresie śmigłowców z zasobów Armii Stanów Zjednoczonych.

Całkowity koszt pozyskania śmigłowców wraz z zapasem amunicji oraz pakietami szkoleniowym i logistycznym, jak również szczegółowy zakres pozyskiwanych technologii w ramach mechanizmów offsetowych, zostaną określone w umowach zawieranych ze stroną amerykańską.

AH-64E APACHE w siedzibie Boeing w Mesa (fot. Leszek Chemperek, CO MON)

Śmigłowce AH-64E APACHE w najnowszej wersji GUARDIAN są to maszyny, które nie tylko w pełni wpisują się w wymagania Sił Zbrojnych RP, ale znalazły również uznanie u szerokiego grona odbiorców poza Stanami Zjednoczonymi. Do użytkowników śmigłowców AH-64E APACHE GUARDIAN należą Wielka Brytania, Korea Południowa i Tajwan, czyli kraje uwzględniające potrzebę uzyskania jak najwyższego poziomu interoperacyjności z Armią Stanów Zjednoczonych, która jest największym użytkownikiem tych śmigłowców na świecie. AH-64E APACHE są również wykorzystywane przez Indie, Indonezję, Egipt, Maroko, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie, a w ostatnim czasie znalazły uznanie również w Australii, która użytkowała dotychczas śmigłowce Eurocopter TIGER. Najnowszą wersję śmigłowca zamówił również Katar, a starsze wersje są wykorzystywane także przez Grecję, Holandię, Japonię, Izrael, Kuwejt i Singapur.

Śmigłowce AH-64E APACHE są jedynymi dostępnymi obecnie maszynami produkcji zachodniej wyposażonymi w zaawansowany radar kierowania ogniem AN/APG-78 LONGBOW. Jest to również konstrukcja o dużym potencjale modernizacyjnym, która jeszcze przez dekady będzie stanowiła dominującą platformę w siłach zbrojnych o najwyższych potencjałach. Przykładem efektywnego rozwoju śmigłowca jest nie tylko wzrost jego funkcjonalności względem wersji AH-64D APACHE LONGBOW, m.in. poprzez możliwość sterowania rojem dronów przez załogę oraz współpracę z większymi bezzałogowymi systemami powietrznymi, ale również obniżenie o 25% kosztów eksploatacji.

Śmigłowce AH-64E APACHE posiadają również większy udźwig oraz zintegrowane uzbrojenie pokładowe o większej sile rażenia (w postaci jednolufowego działka kalibru 30 mm) niż większość konkurencyjnych rozwiązań tego typu. Śmigłowce będą współdziałały z najnowszą wersją czołgów ABRAMS oraz będą wkomponowane w całość systemu rażenia polskich Sił Zbrojnych. Śmigłowce posiadają również szeroki wachlarz zintegrowanego uzbrojenia zapewniającego wysokie zdolności w zakresie rażenia celów naziemnych, w tym opancerzonych, ale także możliwość zwalczania platform powietrznych, takich jak np. bezzałogowe systemy powietrzne.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony