Przejdź do treści
Międzynarodowy ruch pasażerski w 2016 roku (fot. ICAO)
Źródło artykułu

Międzynarodowy ruch pasażerski w 2016 roku

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) opublikowała wstępne dane dotyczące przewozów pasażerskich w 2016 roku. Liczba pasażerów przewiezionych w ruchu regularnym w 2016 roku wyniosła 3,7 mld - o 6% więcej w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost sektora wyrażony w pasażerokilometrach był jednak wolniejszy niż w 2015 roku, kiedy wyniósł 7%. Obecnie stanowi 6,3%. Ponadto podsumowano następujące kwestie:

Międzynarodowy ruch pasażerski w 2016 roku

Liczba pasażerów przewiezionych w ruchu regularnym w 2016 roku wyniosła 3,7 mld - o 6% więcej w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost sektora wyrażony w pasażerokilometrach był jednak wolniejszy niż w 2015 roku, kiedy wyniósł 7%. Obecnie stanowi 6,3%.

We wszystkich regionach z wyjątkiem Afryki i Bliskiego Wschodu odnotowano wolniejszy wzrost niż w ubiegłym roku. Najszybciej lotnictwo cywilne rozwijało się w krajach Bliskiego Wschodu (ponad 11% więcej pasażerów niż w 2015 roku) i Azji (8%). W Europie wzrost był wolniejszy i wyniósł 4,3%, a w Ameryce Północnej 3,5%.

Pod względem krajowych regularnych połączeń lotniczych, rynek wzrósł o 6,2% w 2016 roku, w porównaniu z 7,3% wzrostem odnotowanym w 2015 roku. W Ameryce Północnej, największym na świecie rynku krajowym (43% udział w rynku), wzrósł o 4,9%. Ze względu na silny popyt w Indiach i Chinach, w regionie Azji/Pacyfiku, sektor przewozów krajowych w 2016 roku wzrósł o 10%, co stanowiło aż 40% światowego udziału w ruchu krajowym.

Działalność przewoźników niskokosztowych

Udział niskokosztowych przewoźników w światowym rynku przewozów pasażerskich w 2016 roku stanowił około 28%, przekraczając tym samym liczbę ponad 1 mld obsłużonych pasażerów w 2016 roku. Ponadto przewoźnicy niskokosztowi z Europy stanowili 32% całkowitej liczby przewozów LCC na świecie, na drugim miejscu byli przewoźnicy z regionu Azji/Pacyfiku (31%) oraz Ameryki Północnej (25%). Rosnąca obecność tanich przewoźników, zwłaszcza w gospodarkach wschodzących, przyczyniła się do ogólnego wzrostu ruchu pasażerskiego.
 
Spadek współczynników wypełnienia miejsc w samolocie

Oferowanie przewoźników lotniczych na całym świecie wzrosło o około 6,4 proc. W rezultacie, ogólny współczynnik wypełnienia (LF) nieznacznie spadł z 80,4% do 80,3% w 2015 roku. Współczynnik LF był różny dla każdego regionu: 68 % w przypadku Afryki, a 83,3% dla Ameryki Północnej. Z kolei współczynnik LF w przypadku Bliskiego Wschodu jest w dalszym ciągu pod presją silnego wzrostu oferowania przewyższającego wzrost ruchu. Oczekuje się, że współczynnik wypełnienia LF w regionie zmniejszy się z 76,3% w roku 2015 do 74,7% w 2016 roku.

Przewóz ładunków

Światowy regularny przewóz ładunków, mierzony w tonokilometrach (FTK), wzrósł w roku 2016 o 2,6%, zatem nieznacznie poprawił wynik z 2015 roku, w którym to wygenerował 1,7% wzrost. Międzynarodowy segment przewozów ładunków, który stanowi prawie 87% łącznego frachtu lotniczego, wzrósł o około 2,5%, w porównaniu z 1,8% wzrostem w 2015 roku. Współczynnik wypełniania samolotów w regularnych przewozach międzynarodowych w 2016 roku wzrósł o 46%, czyli był o 1 punkt procentowy niższy niż w 2015 roku (47%).

Wyniki finansowe przewoźników

Paliwo stanowiło prawie jedną piątą kosztów operacyjnych w branży w 2016 roku, a jednocześnie jedną trzecią w 2015. Znaczny spadek kosztów paliwa pomógł przewoźnikom utrzymać zysk operacyjny na tym samym poziomie, co w poprzednim roku: przemysł lotniczy oczekuje zakończyć 2016 rok z kolejnym rekordowym zyskiem operacyjnym w wysokości około 60 mld USD i marży operacyjnej równej 8%. W poprzednim tj. 2015 roku zysk operacyjny był w wysokości 58 mld USD, a marża operacyjna wyniosła 8%. Kolejny rok z rzędu oczekuje się, że jedna trzecia zysków pochodzić będzie od przewoźników z Ameryki Północnej, których krajowy rynek stanowi 66% ich całkowitej działalności.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony