Przejdź do treści
Źródło artykułu

Lotnictwo zrzesza coraz większą liczbę kobiet – dane ICAO

Najnowsze analizy ICAO dotyczące statusu licencjonowanego personelu lotniczego z podziałem na płeć wskazują, iż liczba kobiet wykonujących zawody pilota, kontrolera ruchu lotniczego i inżyniera obsługi technicznej wzrosła na całym świecie z 4,5% w 2016 r., do 4,9% w 2021 r.

Odsetek kobiet pilotów zwiększył się z 3,6% do 4,0%, przy czym największy wzrost odnotowano w regionach Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej/Karaibów. Najwyższe wyniki w tym zakresie posiada Ameryka Północna, gdzie odnotowano 4,6% kobiet pilotów, a kolejnych miejscach znalazły się Afryka i Europa z odpowiednio 4,1% i 4,0%.

Liczba kobiet pracujących w światowym lotnictwie - dane ICAO

Odsetek kobiet inżynierów i techników obsługi technicznej samolotów wzrósł na całym świecie z 2,7% do 3,0%, przy czym taki trend odnotowano we wszystkich regionach z wyjątkiem Bliskiego Wschodu i Afryki. Najwyższy wzrost w tym obszarze ponownie odnotowano w regionach Ameryki Łacińskiej/Karaibów i Azji i Pacyfiku. Ten ostatni region ma również najwyższy globalny odsetek licencjonowanych kobiet-inżynierów i techników obsługi technicznej (4,4%).

Z kolei ogólnoświatowa liczba kobiet-kontrolerów ruchu lotniczego pozostaje stabilna na poziomie około 20,6%, przy czym w tym zakresie wzrost odnotowano w regionach Ameryki Łacińskiej/Karaibów i Bliskiego Wschodu. Najwyższym odsetkiem kobiet-kontrolerów (31,8%) charakteryzuje się region Ameryki Łacińskiej/Karaibów, a na kolejnym miejscu znalazła się Europa (21,4%).

Liczba kobiet pracujących w światowym lotnictwie - dane ICAO

W założeniach ICAO, najnowsze dane dotyczące udziału licencjonowanego żeńskiego personelu lotniczego w sile roboczej mogą doprowadzić do lepiej przemyślanych celów i kształtowania polityki, aby pomóc zmniejszyć wciąż znaczną różnicę płci w lotnictwie.

Dodatkowe dane i analizy dotyczące siły roboczej lotnictwa w podziale na płci zostaną opublikowane przez agencję lotniczą ONZ w ramach Global Aviation Gender Summit 2023, który odbędzie się w dniach 5-7 lipca 2023 r. w Madrycie.

Liczba kobiet pracujących w światowym lotnictwie - dane ICAO

Regional Personnel By Gender Analysis by ICAO Aviation Data Analytics dostępne są tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony