Przejdź do treści
Piloci w kokpicie samolotu komunikacyjnego, fot. CNN
Źródło artykułu

FAA odrzuca prośbę linii lotniczych o zatrudnianie mniej doświadczonych pilotów

Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) odrzuciła wniosek regionalnego przewoźnika o zatrudnienie mniej doświadczonych lotników w celu rozwiązania obecnego problemu niedoboru pilotów. Amerykańskie regionalne linie lotnicze Republic Airways, które obsługują loty dla kilku innych amerykańskich przewoźników lotniczych, w tym United Express, Delta Connection i American Eagle, od kilku lat borykają się z brakiem odpowiedniej liczby pilotów.

W kwietniu 2022 r. linia lotnicza zwróciła się do FAA o zgodę na zatrudnienie pilotów na stanowisko FO z nalotem co najmniej 750 godzin z warunkiem, że ukończą oni program szkoleniowy linii lotniczej, który może być porównywalny z wojskowym szkoleniem lotniczym. Jednak 19 września 2022 r. FAA oświadczyła, że odrzuci wniosek, ponieważ zastosowanie tej zasady mogłoby znacznie zmniejszyć poziom bezpieczeństwa.

„FAA nie zgadza się, że skrócenie godzin lotu R-ATP rozwiąże problemy związane z niedoborem pilotów oraz ograniczeniem komercyjnych usług lotniczych dla małych społeczności”, oświadczył rzecznik Agencji. FAA akcentuje, iż nie ma ustawowych uprawnień do ustanawiania przepisów w oparciu o postrzegany niedobór pilotów i uważa, że w większym interesie publicznym leży utrzymanie poziomu bezpieczeństwa zapewnianego przez zintegrowaną edukację lotniczą”.

Zgodnie ze standardami FAA, pierwszy oficer zamierzający w Stanach Zjednoczonych pracować dla komercyjnych linii lotniczych musi legitymować się nalotem co najmniej 1500 godzin. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady. Na przykład pilot, który nie zdobył wymaganej minimalnej liczby godzin, może nadal kwalifikować się do pracy w linii lotniczej z mniejszym doświadczeniem, jeśli ma wcześniejsze doświadczenie wojskowe lub określony stopień uniwersytecki.

Według FAA, aby móc ubiegać się o certyfikat pilota liniowego z uprawnieniem na klasę samolotów wielosilnikowych lub certyfikat pilota liniowego jednocześnie z uprawnieniem na typ samolotu wielosilnikowego, mając nalot w wysokości 750 godzin, pilot musi przedstawić zaświadczenie o zwolnieniu z czynnej służby w Siłach Zbrojnych USA.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony