Przejdź do treści
Flota samolotów Emirates na płycie lotniska przy terminalu (fot. Emirates)
Źródło artykułu

Emirates uzyskały certyfikat IATA w programie oceny oddziaływania na środowiskowo (IEnvA)

Emirates umocniły swoje zaangażowanie w praktyki odpowiedzialne wobec środowiska naturalnego, o czym świadczy certyfikat etapu pierwszego oceny środowiskowej IATA (IEnvA)* oraz modułu IEnvA, który obejmuje zwalczanie nielegalnego handlu dziką przyrodą (IWT)**.

IEnvA to wiodący w branży i kompleksowy program zarządzania środowiskowego. Emirates wdrożyły etap pierwszy jego głównego zakresu, który obejmuje działalność operacyjną i korporacyjną linii lotniczych, a także moduł dotyczący zwalczania nielegalnego handlu dziką przyrodą, co potwierdza wieloletnie zaangażowanie przewoźnika w ochronę dzikich zwierząt i ich siedlisk.

Jesteśmy dumni z uzyskania certyfikatu etapu pierwszego IEnvA, co jest potwierdzeniem naszego długotrwałego zaangażowania w inicjatywy mające istotny wpływ na aspekty środowiskowe zrównoważonego rozwoju, podczas gdy certyfikacja modułu dotyczącego nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami wzmacnia naszą pozycję jako światowego lidera w walce przeciwko przemytowi i wykorzystywaniu dzikiej przyrody. Oprócz inicjatyw, takich jak nasz ostatni program recyklingu w obiegu zamkniętym czy lot demonstracyjny w 100 proc. zasilany zrównoważonym paliwem lotniczym (SAF), angażujemy się we wdrażanie silnych systemów zarządzania środowiskowego i napędzanie rzeczywistych zmian zarówno w ramach naszej własnej działalności, jak i w całej branży – powiedział Sheikh Majid Al Mualla, Divisional Senior VP, International Affairs, Emirates.

Gratulujemy Emirates uzyskania certyfikatu etapu pierwszego IEnvA, który jest wyraźnym wskaźnikiem postępów przewoźnika na drodze do pełnej certyfikacji IEnvA. Dzięki osiągnięciu tego celu, interesariusze, w tym rządy, finansiści i partnerzy biznesowi, będą mieć pewność, że Emirates nie tylko spełniają światowe standardy i najlepsze praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale także dążą do ciągłych ulepszeń, aby pozostać liderem w tej dziedzinie. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Emirates, aby osiągnąć nasz wspólny cel, jakim jest zmniejszenie wpływu na środowisko, walka z nielegalnym handlem dzikimi zwierzętami i zwiększenie odpowiedzialności społecznej – skomentowała Marie Owens Thomsen, Chief Economist and SVP Sustainability IATA.

Emirates są światowym liderem w walce z nielegalnym handlem i wykorzystywaniem dzikich zwierząt, mając na celu ochronę piękna i bioróżnorodności środowiska naturalnego, aby inspirować do podróżowania teraz i dla kolejnych pokoleń. Linie są sygnatariuszem Deklaracji Pałacu Buckingham z 2016 r. i członkiem United for Wildlife Transport Taskforce, powołanej przez The Royal Foundation.

Emirates SkyCargo, dział frachtu lotniczego przewoźnika, prowadzi długoletnią politykę zerowej tolerancji wobec nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami oraz całkowitego zakazu przewozu trofeów łowieckich wielkiej czwórki. Oprócz personelu Emirates SkyCargo szkolenia na temat zagrożeń związanych z nielegalnym handlem dziką przyrodą zostały rozszerzone na pracowników obsługi pasażerów, w tym personel pokładowy, służby lotniskowe i zespół ds. bezpieczeństwa Grupy Emirates. Uzyskana certyfikacja IEnvA Illegal Wildlife Trade dowodzi zaangażowania w podejmowanie działań.

Jako jeden z najdłużej działających uczestników grupy zadaniowej United for Wildlife Transport, Emirates wciąż wykazują silne przywództwo w zwalczaniu handlu dzikimi zwierzętami. Gratulujemy zespołowi osiągnięcia tego certyfikatu i z niecierpliwością oczekujemy dalszej współpracy, aby zwalczać przestępstwa przeciwko dzikiej przyrodzie na całym świecie – powiedział Ian Cruickshank, Transport Taskforce Manager, United for Wildlife.

Na początku tego roku Emirates przeznaczyły 200 milionów dolarów na projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na zmniejszanie wpływu paliw kopalnych w lotnictwie cywilnym. Rozłożone na trzy lata, to jedno z największych zobowiązań podjętych dotychczas przez dowolne linie lotnicze w zakresie zrównoważonego rozwoju, a dzięki nawiązaniu współpracy z czołowymi organizacjami, Emirates przyczynią się do wypracowania nowatorskich rozwiązań wobec palących wyzwań w branży.

* IATA Environmental Assessment (IEnvA) Stage One
** IEnvA Illegal Wildlife Trade (IWT)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony