Przejdź do treści
Źródło artykułu

Emirates dołącza do konsorcjum badawczego zajmującego się odnawialnymi i zaawansowanymi paliwami lotniczymi w ZEA

W Roku Zrównoważonego Rozwoju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz podczas 3. konferencji ICAO na temat lotnictwa i paliw alternatywnych (CAAF/3), która odbyła się w Dubaju, osiem podmiotów założycielskich ogłosiło uruchomienie inicjatywy "Air-CRAFT" – konsorcjum badawczego z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, skupiającego się na opracowywaniu, produkcji i skalowaniu technologii zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF).

Air-CRAFT, czyli Centrum Odnawialnych i Zaawansowanych Technologii Paliwowych na rzecz Lotnictwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to pierwsza w swoim rodzaju inicjatywa, która połączy podmioty w całym łańcuchu dostaw – decydentów przemysłowych, organy regulacyjne lotnictwa, producentów paliw, środowisko naukowe, producentów samolotów i zespołów napędowych oraz operatorów linii lotniczych. Konsorcjum, którego siedziba znajduje się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, będzie również współpracować z odpowiednimi podmiotami międzynarodowymi. Nowa inicjatywa została ogłoszona 21 listopada, przy okazji konferencji CAAF/3 i przed COP28.

Konsorcjum Air-CRAFT jest wspierane przez Ministerstwo Energii i Infrastruktury ZEA oraz Generalny Urząd Lotnictwa Cywilnego ZEA i składa się z ośmiu jednostek założycielskich: ADNOC, Boeing, Emirates, ENOC Group, Etihad, Honeywell, Khalifa University, Masdar.

"Sektor lotniczy ma ogromne znaczenie jako kluczowy czynnik przyczyniający się do wzrostu PKB i jako sektor docelowy dla naszego intensywnego dążenia do dekarbonizacji" – powiedział Jego Ekscelencja Suhail Mohamed Al Mazrouei, Minister Energii i Infrastruktury ZEA. "Zjednoczone Emiraty Arabskie zobowiązały się do osiągnięcia zerowej emisyjności CO2 do 2050 r., a cel ten można osiągnąć jedynie poprzez obniżenie emisji we wszystkich sektorach. Air-CRAFT w znacznym stopniu przyczyni się do dekarbonizacji sektora lotniczego, pomagając uczynić go bardziej stabilnym i zrównoważonym w przyszłości".

Jego Ekscelencja Abdulla bin Touq Al Marri, minister gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich i przewodniczący GCAA, powiedział: „Wprowadzenie "Air-CRAFT" na CAAF3 w Dubaju podkreśla zaangażowanie ZEA w przyspieszenie produkcji zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF), jednocząc rząd, sektor prywatny i środowiska naukowe w celu wspólnego dążenia do zrównoważonej praktyki lotniczej". Bin Touq dodaje: "Zgodnie z celem zerowej emisji CO2 do 2050 r., to konsorcjum, największe i najbardziej unikalne w branży SAF, stanowi znaczący krok w kierunku ekologicznej przyszłości lotnictwa, z niecierpliwością czekamy na wywarcie przez nie znaczącego pozytywnego wpływu".

Potencjalne tematy  badań w ramach Air-CRAFT obejmują oceny wpływu na środowisko, optymalizację surowców i procesów oraz analizy techniczno-ekonomiczne. Air-CRAFT ustanowi również odpowiednie powiązania z innymi instytucjami naukowymi i badawczymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na arenie międzynarodowej.

Rząd USA wspiera połączenie Air-CRAFT z międzyrządowym porozumieniem USA- ZEA "Partnerstwo na rzecz szybszego przejścia na czystą energię" (PACE).

Partnerzy przemysłowi i instytucjonalni konsorcjum zapewnią zapotrzebowanie rynku, wiedzę specjalistyczną i technologię wspierającą badania nad produkcją paliw alternatywnych dla sektora lotniczego, a także kierują otwarte zaproszenie do ZEA i podmiotów międzynarodowych do przyłączenia się do konsorcjum. Air-CRAFT prowadzi już zaawansowane rozmowy z kluczowymi i strategicznymi globalnymi podmiotami, które zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.

Więcej o działaniach ZEA na rzecz dekarbonizacji

Zjednoczone Emiraty Arabskie są światowym liderem w dziedzinie energii, aktywnie dążącym do dekarbonizacji swojej gospodarki. Jako pierwszy kraj w regionie Zatoki Perskiej podpisały porozumienie paryskie i zobowiązały się do osiągnięcia zerowej emisji CO2 do 2050 roku na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. ZEA są również gospodarzem COP28 i ogłosiły bieżący rok "Rokiem Zrównoważonego Rozwoju w kraju".

Największą metodą dekarbonizacji dostępną dla branży lotniczej jest przyjęcie SAF. W szczególności w przypadku długodystansowych lotów komercyjnych oczekuje się, że żadna inna platforma technologiczna nie przyczyni się znacząco do osiągnięcia celów neutralności węglowej w ciągu najbliższych trzech dekad, ze względu na bariery kosztowe, techniczne lub regulacyjne.

Pomimo swojej kluczowej roli w procesie dekarbonizacji sektora lotniczego, SAF jest ograniczony pod względem dostępności i musi być szybko zwiększany.

Ministerstwo Energii i Infrastruktury Zjednoczonych Emiratów Arabskich opublikowało Krajową Strategię SAF, która zawiera pięć zasad mających pomóc branży w przyspieszeniu dekarbonizacji sektora i przekształceniu go w regionalne centrum alternatywnych paliw lotniczych. Oto pięć zasad:

  • Ustanowienie celu: 700 mln litrów SAF do 2030 r.
  • Przyspieszenie wdrażania technologii SAF i innowacji
  • Rozwój krajowego środowiska regulacyjnego dla SAF
  • Budowanie lokalnego potencjału w celu zwiększenia wartości w kraju
  • Wiodąca współpraca międzynarodowa

Centrum Odnawialnych i Zaawansowanych Technologii Paliwowych dla Lotnictwa (Air-CRAFT) będzie dążyć do uprzemysłowienia produkcji SAF i stworzenia ekosystemu w celu realizacji pięciu zasad strategii SAF.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony