Przejdź do treści
Easy Access Rules (EAR) dla załóg statków powietrznych
Źródło artykułu

EASA: Nowa wersja Easy Access Rules (EAR) dla załóg statków powietrznych

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała nową wersję Easy Access Rules (EAR) dla załóg statków powietrznych. Niniejsza poprawka z lutego 2021 r. zawiera wymagania dotyczące operacji w każdych warunkach pogodowych oraz szkolenia do uprawnień na typ i przyrządy na śmigłowcach (rozporządzenie (UE) 2021/2227) oraz Acceptable Means of Compliance (AMC) i Guidance Material (GM) do Part-FCL oraz Part-ARA rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 w sprawie evidence-based training (EBT).

EAR dla załóg lotniczych wyświetlane są w skonsolidowanym, łatwym do odczytania formacie z zaawansowanymi funkcjami nawigacji wykorzystującymi łącza i zakładki. Dokument jest dostępny do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej EASA w formacie pdf oraz do wyświetlenia online i będzie regularnie aktualizowany w celu uwzględnienia dalszych zmian w jego treści.

Agencja prosi o wysyłanie wszelkich komentarzy i uwag na adres: erules@easa.europa.eu.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony