Przejdź do treści
Źródło artykułu

Dziekan WPiA – dr hab. Anna Konert, prof. UŁa w składzie European Scientific and Educational Committee UTA

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji – dr hab. Anna Konert, prof. UŁa w dniach 16 – 18 maja br. gościła w murach najważniejszego uniwersytetu lotniczego we Francji, tj. École nationale de l'aviation civile – ENAC, gdzie została powołana w skład European Scientific and Educational Committee UTA.

ENAC jest francuską szkołą lotnictwa cywilnego, założoną ponad 75 lat temu. Każdego roku kształci ponad 3 500 osób, posiada flotę składającą się ze 104 samolotów, a także stymulatory lotu i kontroli ruchu lotniczego. ENAC realizuje ponad 50 umów międzynarodowych, w tym z Uczelnią Łazarskiego. Dziekan WPiA – dr hab. Anna Konert, prof. UŁa uczestniczyła w wizycie studyjnej oraz panelach dyskusyjnych poświęconych wyzwaniom, przed jakimi stoi aktualnie przemysł lotniczy.

European Scientific and Educational Committee UTA będzie spotykał się 2 razy do roku we Francji. Celem Komitetu jest ustalanie kierunków działań programu kształcenia i metod dydaktycznych. Działalność UTA zdecydowanie wpłynie na rozwój współpracy pomiędzy specjalistami i organizacjami z zakresu prawa lotniczego i kosmicznego.

Serdecznie gratulujemy!

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony