Zlot dowódców Sił Powietrznych NATO

fot. Pułkownik Karol Dymanowski

Generał broni pilot Lech Majewski, dowódca Sił Powietrznych, na zaproszenie generała Marka A. Welsha III, dowódcy Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, uczestniczy od 19 do 28 października w Sympozjum Dowódców Sił Powietrznych NATO (NATO Air Chiefs' Symposium).

Sympozjum, na które przybyli dowódcy sił powietrznych 28 państw NATO, składa się z dwóch części:
- konferencji dotyczącej współczesnych aspektów użycia sił powietrznych oraz transformacji sił powietrznych sojuszu i USA, przeprowadzonej w dwóch panelach:
w Dowództwie Komponentu Powietrznego NATO (HQ AC Ramstein) 20 października i w Waszyngtonie 23 października;
- wizyt zapoznawczych w wybranych bazach US Air Force: połączonej bazie lotniczej Andrews; połączonej bazie lotniczej McGuire-Dax-Lakehurst; połączonej bazie lotniczej San Antonio-Randolph oraz bazach lotniczych Creech i Nellis.

Wśród omówionych przez generałów lub prezentowanych im dowództwie w Ramstein tematów były między innymi: natowski program obrony przeciwrakietowej, działalność Połączonego Centrum Kompetencji Lotniczych (Joint Air Power Competency Centre), działalność Centrum Szkolenia Lotniczego NATO i Program Dowodzenia Taktycznego (Tactical Leadership Programme).

Podczas wizyt w bazach na terenie Stanów Zjednoczonych generał Majewski wraz ze wszystkimi innymi dowódcami zapoznany został z zadaniami, strukturą oraz wyposażeniem jednostek oraz ośrodków szkoleniowych dyslokowanych w poszczególnych bazach, w tym między innymi: SAF Expeditionary Center, Air Advisor Academy, 459 Air Evacuation Squadron, Joint Improvised Explosive Device Defeat Organization i Contingency Response Wing. W planach są też odwiedziny w centrum szkolenia językowego w Lackland i Centrum Szkolenia Bojowego USAF (USAF Warfare Center). W tym ostatnim ośrodku generałowie wysłuchają wykładów o modernizacji technicznej i transformacji organizacyjnej, misji w Afganistanie, interoperacyjności, rozpoznaniu, szkoleniu lotniczym, ćwiczeniach Red Flag. Odwiedzą także zespół pokazowy USAF Thunderbirds. W bazie Creech poznają działalność pododdziałów eksploatujących samoloty bezzałogowe typu Reaper i Predator – zasady szkolenia, użycia bojowego, obsługiwania.

Nasz dowódca został 23 października w National Defense Universtity w Waszyngtonie wprowadzony uroczyście do panteonu zasłużonych absolwentów tej uczelni. Wraz z generałem Majewskim do panteonu wprowadzeni zostali tego dnia admirał floty Tomasz Mathea – dowódca Marynarki Wojennej RP oraz generał dywizji Edvardas Mazeikis – dowódca Sił Powietrznych Litwy.

W przemówieniu wygłoszonym w NDU generał Majewski podziękował za wyróżnienie. Podkreślił, że wiedza zdobyta podczas studiów w uniwersytecie bardzo przydaje się w trakcie pełnienia obowiązków dowódcy SP. Generał przedstawił w skrócie przeprowadzone w ostatnich latach oraz planowane w przyszłości programy modernizacyjne SP.

Podpułkownik Artur Goławski
 

Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus