SP: Polski lotnik w Mali

 SP: Polski lotnik w Mali

Oficer Sił Powietrznych, kapitan z Komendy Obsługi Lotniska we Wrocławiu (pododdział 8 Bazy Lotnictwa Transportowego) jest już w Bamako jako jeden z pierwszych pięciu żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Mali, skierowanego do Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej.

Cały polski kontyngent tworzyć będzie 20 żołnierzy - logistyków, saperów i transportowców, którzy wykonujących zadania o charakterze szkoleniowo-doradczym. Kapitan z Wrocławia został dowódcą Joint Transition Team. Do jego obowiązków należy planowanie i nadzorowanie załadunków oraz rozładunków transportu powietrznego, tak z wykorzystaniem samolotów sojuszniczych jak i polskich (w przyszłości). Odpowiada także za prowadzenie dokumentacji celno-granicznej, związanej ze spedycją cargo należącego do europejskiej misji w Mali.

Ministerstwo obrony narodowej uruchomiło serwis internetowy naszego nowego kontyngentu, pod którym można znaleźć więcej informacji o misji: www.pkwmali.wp.mil.pl

Ppłk Artur Goławski
Zdjęcia: st. chor. szt. Adam Roik (ComCam DO SZ)

Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus