Przejdź do treści
Źródło artykułu

Rząd przyjął "Politykę rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)"

Rząd przyjął we wtorek uchwałę w sprawie „Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)” - wynika z komunikatu KPRM. Jednocześnie Rada Ministrów uchyliła uchwałę dotyczącą „Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych”.

Uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)” oraz uchylenia uchwały w sprawie „Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych” przygotował minister infrastruktury.

Jak wyjaśniono, pierwszy dokument określa główne cele, kierunki oraz sposoby kreowania i realizacji polityki rządu dotyczące lotnictwa cywilnego do 2030 r. "Jego przyjęcie jest także wymagane przez Unię Europejską jako niezbędny sektorowy dokument strategiczny w obszarze transportu" – poinformowano w komunikacie KPRM.

W dokumencie wyznaczone zostały kierunki interwencji dotyczące: rozwoju sieci lotnisk, poprawy sposobu inwestycji w portach lotniczych, usprawnienia funkcjonowania przestrzeni powietrznej, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju rynku lotniczego, wsparcia badań, edukacji i rozwoju w obszarze lotnictwa cywilnego, stworzenia warunków dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony w lotnictwie cywilnym, ochrony środowiska w transporcie lotniczym, wzmocnienia pozycji Polski i polskich podmiotów lotniczych na arenie międzynarodowej.

W komunikacie zaznaczono, że uchylony "Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych" był dokumentem bazowym do opracowania programów operacyjnych dla projektów inwestycyjnych w sektorze lotnictwa cywilnego na lata 2007-2013. "Obecnie program został w dużej mierze zrealizowany i w niektórych obszarach znacznie się zdezaktualizował" – wskazano.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony