Przejdź do treści
Dron w locie na tle drzew (fot. PAŻP)
Źródło artykułu

Projekt: PAŻP będzie mogła inwestować w drony

Polska Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) będzie mogła prowadzić działalność w obszarze bezzałogowych statków powietrznych; Agencja będzie mogła też tworzyć lub nabywać spółki z tego obszaru – wynika z projektu noweli ustawy o PAŻP.

W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu poinformowano o pracach nad projektem noweli ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Jak wyjaśniono, zmiana przepisów to wynik jednego z kamieni milowych z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który ma zapewnić instytucjonalne i prawne podstawy rozwoju bezzałogowych statków powietrznych. "W opisie kamienia milowego zostało wskazane, że ustawa zmieniająca przyzna Agencji prawo do posiadania własnego kapitału w spółkach prawa handlowego oraz upoważni Agencję lub jej spółki zależne do prowadzenia projektów pilotażowych wspierających wdrażanie modeli biznesowych i usług w zakresie bezzałogowych statków powietrznych" – wskazano w wykazie.

Zgodnie z projektowaną nowelą PAŻP będzie mogła prowadzić działalność w obszarze bezzałogowych statków powietrznych, w tym zapewniać usługi na rzecz operatorów i dostawców usług dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych.

Jak poinformowano PAŻP - za zgodą ministra właściwego do spraw transportu – będzie mogła także tworzyć spółki oraz posiadać, obejmować lub nabywać udziały lub akcje w spółkach w zakresie bezzałogowych statków powietrznych.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony