Zwycięzcy konkursu „10 tysięcy na 10 lat PSP“

Trening na Chudobach (fot. Paweł "Lojak" Kozarzewski)

Zakończono, organizowany przez Zarząd PSP, konkurs „10 tysięcy na 10 lat PSP“. W związku z tym, iż Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe jako organizacja ogólnopolska nie zawsze jest świadome lokalnych potrzeb swoich członków oraz organizacji wspierających, w marcu rozpoczęto nabór wniosków o dofinansowanie lokalnych inicjatyw związanych z rozwojem sportów paralotniowego i lotniowego.

Wnioski mogły składać osoby fizyczne – członkowie PSP, lub organizacje, które są członkami wspierającymi PSP. W ciągu pięciu tygodni, które przeznaczone były na przygotowanie wniosków wpłynęło do nas 5 ważnych wniosków, które rozpatrywała komisja w składzie Karolina Kocięcka, Piotr Góźdź, Tomasz Kuczkowski, Henryk Zjawin oraz Paweł Warzybok.

Ze wszystkimi projektami, które wpłynęły można zapoznać się tutaj.

Celem nadrzędnym przy wyborze projektów były przede wszystkim takie czynniki jak rozwój sportu, wzrost bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury, innowacyjność oraz podział dofinansowania możliwie równo pomiędzy projekty związane z dyscyplinami PG oraz PPG/PPGG.

Po burzliwych obradach komisja postanowiła przyznać dofinansowanie dla 3 projektów w następującej wysokości:

- Projekt nr 1 – “Rewitalizacja startowiska Działy k. Krosna” – kwota 1 097,60 PLN
- Projekt nr 2 – „Szkolenie dla pilotów paralotni z zakresu pierwszej pomocy, technik wspinaczkowych, zasad zgłaszania planowanych lotów oraz korzystania ze startowiska Chełm koło Grybowa” – kwota 2 952 PLN
- Projekt nr 4 – „Promowanie sportu motoparalotniowego oraz podnoszenie umiejętności pilotażu” – kwota 5 000,00 PLN

Suma przyznanych dotacji wynosi: 9 049,60 PLN.

Zwycięzcom gratulujemy.

Zarząd PSP

Źródło: PSP
comments powered by Disqus