Przejdź do treści
Mapy Polski ICAO - edycja 2018

Zmiana zasad wydawania Lotniczej Mapy Polski ICAO 1:500 i sposobu aktualizacji przestrzeni

W związku z opublikowaniem nowych Rozporządzeń, dotyczących przestrzeni powietrznej w Dzienniku Ustaw, obowiązujących od 02 JUL 2019 (pomiędzy datami cyklu AIRAC), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje o zmianach zarówno wydawania mapy VFR (edycja 2019) jak i o sposobie aktualizacji przestrzeni.

W 2019 roku wyjątkowo zmieniają się zasady wydawania Lotniczej Mapy Polski ICAO 1:500 000 (popularnie zwaną mapą VFR). W związku z wejściem w życie w dniu 02 JUL 2019 roku Rozporządzeń Ministra Infrastruktury: 

  • z dnia 05 marca 2019 r. – w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące;
  • z dnia 18 stycznia 2019 r. – w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące;
  • z dnia 28 grudnia 2018 r. – w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni;

użytkownicy składający zamówienia na mapę VFR, w wersji papierowej, obowiązującą z datą 23 MAY 2019 roku, otrzymają w cenie mapy dwa produkty, w różnym terminie dostawy:

1. Plik rastrowy mapy VFR (geotiff) na DVD, z datą obowiązywania 23 MAY 2019 roku oraz
2. Zaktualizowaną mapę VFR o strefy zakazane (EP P), niebezpieczne (EP D) oraz ograniczone (EP R), w wersji papierowej, z datą obowiązywania 18 JUL 2019 roku.

Arkusze spersonalizowane będą dostępne z datą obowiązywania 18 JUL 2019.

Jednocześnie, w związku z aktualizacją formularza elektronicznego, uprzejmie prosimy o wstrzymanie się z zamówieniami map (edycja 2019), do momentu opublikowania informacji o udostępnieniu takiej możliwości.

Ponadto odbiorcy bazy danych AIM na DVD, na datę AIRAC 20 JUN 2019, otrzymają dwa pliki w formacie AIXM 4.5:

- ważny od 20 JUN 2019
- ważny od 02 JUL 2019.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony