Przejdź do treści
Nowy podział sektorowy TMA Kraków

Zmiana sektoryzacji TMA Kraków wraz ze zmianą procedur SID i STAR

Będzie nowy podział sektorowy TMA Kraków i większa przestrzeń odpowiedzialności po przesunięciu zachodniej granicy. 07 września 2023 r. planowane jest wdrożenie Zmiany Operacyjnej 54/20 - Zmiana sektoryzacji TMA Kraków wraz ze zmianą procedur SID i STAR. 

Punkty na dotychczasowej granicy TMA Kraków i TMA Poznań-South pozostają na mapach, natomiast nowe punkty przekazania kontroli, do/od których prowadzone będą nowe procedury SID/STAR pojawią się na granicy obowiązującej od 7 września 2023 r. Zmiany zilustrowane są na poniższej mapie. 

Nowy podział sektorowy TMA Kraków

Nowy podział sektorowy TMA Kraków

Wewnątrz TMA Kraków będzie obowiązywał inny podział sektorowy. Zamiast dotychczasowego sektora KT, otwieranego w czasie dużej aktywności lotniczej w EPKT, powstaną sektory West i East oraz odpowiednie sektory dla funkcji Director (odpowiadające za kolejkowanie do podejścia odpowiednio do EPKK i EPKT) zgodnie z poniższym schematem.

Nowy podział sektorowy TMA Kraków

Nowy podział sektorowy TMA Kraków

Podstawową częstotliwością używaną w TMA KK pozostaje 121,075. Na tej częstotliwości w czasie małego natężenia ruchu będzie obsługiwane całe TMA Kraków. Gdy pojemność sektorowa dla takiego wariantu pracy miałaby zostać przekroczona, TMA zostanie podzielone na 2 części. Zachodnia (Sektor West) będzie nadal korzystać z FQ 121,075, natomiast wschodnia (Sektor East) rozpocznie pracę na FQ 126,975. Dotychczasowa częstotliwość sektora KT 135,405 zostanie zaadaptowana na potrzeby Director KT, a dla Director KK pozostaje dotychczasowa FQ 126,530. 

Załogi statków powietrznych chcących wlecieć w przestrzeń kontrolowaną TMA KK powinny w pierwszej kolejności nawiązać łączność z FIS, aby otrzymać informację o aktualnej sektoryzacji i częstotliwości, na której połączą się z kontrolą ruchu lotniczego. W taki sposób będzie można uniknąć „pustych” transmisji na częstotliwości aktualnie nieużywanej czy na nieprawidłowej, wynikającej z sektoryzacji.

Nowy podział sektorowy TMA Kraków

Nowy podział sektorowy TMA Kraków

Kompletnej przebudowie ulegają również procedury SID/STAR zarówno dla EPKK jak i EPKT. Na zachodniej granicy powstają nowe punkty, do/od których prowadzone będą nowe SID/STAR w zastępstwie dotychczasowych do/z punktów BAREX, SUDOL, MAPIK, NUMBA. Nowe punkty będą również punktami z/do których będą prowadzić SID/STAR dla lotniska EPWR.
 
 

Nowy podział sektorowy TMA Kraków

Nowy podział sektorowy TMA Kraków

Wszystkie nowe procedury SID/STAR będą dostępne w AIP zgodnie z cyklem AIRAC.


Artykuł partnerski

FacebookTwitterWykop

Nasze strony