Przejdź do treści
Złote Skrzydło Aeroklubu Poznańskiego
Źródło artykułu

Złote Skrzydło za rok 2022 Aeroklubu Poznańskiego

Tomasz Szczot, Przewodniczący Kapituły nagrody Aeroklubu Poznańskiego "Złote Skrzydło", ogłosił otwarcie listy kandydatów za rok 2022.

Nagroda "Złote Skrzydło" przyznawana jest w następujących kategoriach: osiągnięcie sportowe roku, działacz roku oraz za całokształt działalności.

Nagroda „Złote Skrzydło” to forma uhonorowania Członków i Sympatyków poznańskiego Stowarzyszenia, których bezinteresowna pomoc i zaangażowanie przyczyniają się do rozwoju Aeroklubu Poznańskiego, kształtują jego pozytywny wizerunek oraz rozwijają zasady koleżeństwa i wzajemnej życzliwości między członkami i sekcjami poznańskiego Klubu.

Pomysł takiej formy uhonorowania osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Aeroklubu zrodził się wśród członków Zarządu AP w roku 2003 i za ten rok po raz pierwszy przyznano symboliczną statuetkę Złotego Skrzydła.

Kandydatury można zgłaszać do 7 stycznia 2023 r. mailowo do Przewodniczącego Kapituły Nagrody – adres mailowy: tomasz.szczot@aeroklub.poznan.pl lub złożyć w sekretariacie Aeroklubu Poznańskiego – adres: ul. Jana Pawła II 28 (DS-1) pok. 109, 61-139 Poznań.

Zgłoszenie winno zawierać informację do jakiej kategorii jest zgłaszany kandydat oraz uzasadnienie wniosku. Do zgłoszenia można dołączyć opinie i rekomendacje osób i instytucji.

Ponieważ wyróżnienie "za całokształt działalności" Kapituła może przyznać danej osobie tylko raz, przy zgłaszaniu kandydatów należy zwrócić uwagę, czy kandydat nie został już uhonorowany takim wyróżnieniem. Zobacz listę dotychczasowych laureatów.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony