Przejdź do treści
ZLOT 2022 (fot. 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego)

ZLOT 2022

W 4 Skrzydle Lotnictwa Szkolnego odbył się doroczny "Kurs szkoleniowo-metodyczny dowódczej kadry lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej - ZLOT 2022".

Tematem przewodnim kursu był rozwój Sił Powietrznych w aspekcie wymiany floty powietrznej.

Podczas szkolenia analizowano koncepcje szkolenia pilotów oraz personelu technicznego i zabezpieczającego w oparciu o Lotniczą Akademię Wojskową i 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego. Ponadto istotnym elementem kursu była ocena poziomu wyszkolenia bojowego kierowniczej kadry lotnictwa Sił Zbrojnych RP.

ZLOT 2022 - samoloty i śmigłowce (fot. 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego)

(fot. 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego)

Inspektor Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Jacek Pszczoła podkreślił istotę i rolę ZLOT-u jako przestrzeni, w której mogą być poruszone najistotniejsze kwestie dotyczące całego lotnictwa wojskowego. ZLOT-22 był okazją do przedstawienia wniosków z przeprowadzonych kontroli procesu szkolenia w Siłach Powietrznych w mijającym roku. Omówione zostały także kwestie realizacji zadań lotniczych w aspekcie zidentyfikowanych zagrożeń.

ZLOT 2022 - uczestnicy (fot. 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego)

(fot. 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego)

Kurs szkoleniowo-metodyczny „ZLOT” odbywa się raz w roku. Spotykają się na nim przedstawiciele m.in. Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Operacyjnego RSZ, Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZRP, Zespołu Zapewnienia Jakości w Lotnictwie, Centrum Operacji Powietrznych, Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZRP, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony