Zielona płyta lotniska przekazana spółce, emisja nowych akcji, zakup kolejnych nieruchomości

Port Lotniczy Lublin S.A.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Port Lotniczy Lublin, które odbyło się 13 III, podjęte zostały uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od prywatnych właścicieli 3 kolejnych nieruchomości o powierzchni 1,95 ha, 0,28 ha oraz 0,53 ha.

NWZA podjęło również uchwały o wniesieniu do spółki przez Miasto Lublin tzw. zielonej płyty lotniska czyli obecnie użytkowanego lotniska w Świdniku oraz o nabyciu akcji przez tego udziałowca za kwotę 7,5 mln złotych.

Formalnie NWZA podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii Ł i M. Kapitał zakładowy spółki podniesiony został z kwoty 38.986.500 złotych do kwoty 79.538.700 zł, to jest o kwotę 40.552.200 zł poprzez emisję 405.522 akcji.

Wszystkie akcje serii Ł zostaną zaoferowane Gminie Miasto Lublin, w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej do tzw. zielonej płyty lotniska czyli obecnie użytkowanego lotniska w Świdniku. Natomiast akcje serii M, zostaną zaoferowane również Gminie Miasto Lublin za kwotę 7,5 mln złotych.

Miasto Lublin jest największym udziałowcem w spółce.


Specustawa podpisana przez Prezydenta RP
3 marca br. Prezydent RP Lech Kaczyński podpisał tzw. specustawę lotniskową czyli ustawę "o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego", którą w styczniu jednogłośnie przyjęli posłowie.

Oznacza to, że największa inwestycja Lubelszczyzny będzie realizowana zgodnie z przyjętym przez zarząd spółki harmonogramem.

Źródło: Port Lotniczy Lublin
comments powered by Disqus