Przejdź do treści
Zasady prowadzenia korespondencji radiowej w DOC
Źródło artykułu

Zasady prowadzenia korespondencji radiowej w DOC

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że odnotowuje się coraz więcej przypadków wzajemnego zakłócania częstotliwości radiowych przez statki powietrzne prowadzące korespondencję. Wynika to z faktu, iż statki powietrzne komunikują się ze stacjami naziemnymi na częstotliwościach radiowych poza zdefiniowanymi przestrzeniami pokrycia tych stacji (Designated Operational Coverage - DOC), zakłócając tym samym częstotliwości stacji radiowych, którym zostały przydzielone częstotliwości w danej przestrzeni powietrznej. Zjawiska takie powodują niebezpieczne sytuacje w ruchu lotniczym, utrudniając lub wręcz uniemożliwiając prowadzenie korespondencji pilotom statków powietrznych z operatorami naziemnych stacji lotniczych. Menadżer Sieci (EUROCONTROL) w ramach akcji informacyjnej przygotował plakat promujący korzystanie z właściwych częstotliwości radiowych przydzielonych dla danych przestrzeni powietrznych.

Przypominamy, iż zdefiniowane przestrzenie pokrycia stacji naziemnych są opublikowane w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych AIP Polska.

Jeżeli nie określono inaczej typowe DOC dla stacji lotniczych poszczególnych służb wynoszą:

- służba kontroli lotniska TWR – 25 NM do FL 40;
- służba kontroli ruchu naziemnego na lotnisku GND – w granicach lotniska;
- służba kontroli zbliżania górna APP U – 50 NM do FL 250;
- służba kontroli zbliżania pośrednia APP I – 40 NM do FL 150;
- służba kontroli zbliżania dolna APP L – 25 NM do FL 100;
- służba kontroli obszaru górna ACC U – w granicach sektora do FL 660;
- służba kontroli obszaru dolna ACC L – w granicach sektora do FL 250;
- służba informacji powietrznej FIS – w granicach sektora do FL 230;
- służba rozgłaszania VOLMET – w rejonie informacji powietrznej do FL 530;
- służba rozgłaszania ATIS – 60 NM do FL 200;
- lotniskowa służba informacji powietrznej AFIS – 16 NM do FL 30;
- stacja lotniskowa do łączności A/G (brak zapewnianej służby) – 16 NM do FL 30.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony