Przejdź do treści
Źródło artykułu

Zarządzenie Prezesa ULC w spr. powołania Komisji egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 54, 12 października 2023 r. opublikowane zostało Zarządzenie Nr 29/2023 Prezesa ULC z dnia 11 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa.

Na podstawie § 31 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1526 i z 2023 r. poz. 1283) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 2110), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów dla osób ubiegających się
o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa, zwaną dalej „Komisją”.
2. Do składu Komisji powołuje się następujące osoby:
1) Dariusz Kaczmarczyk – Urząd Lotnictwa Cywilnego – przewodniczący Komisji;
2) Michał Lebioda – Urząd Lotnictwa Cywilnego – zastępca przewodniczącego Komisji;
3) Aneta Miałkos – Urząd Lotnictwa Cywilnego – zastępca przewodniczącego Komisji;
4) Jacek Zalewski – Urząd Lotnictwa Cywilnego – zastępca przewodniczącego Komisji;
5) Elżbieta Adamus – Urząd Lotnictwa Cywilnego;
6) Małgorzata Alberti – Urząd Lotnictwa Cywilnego;
7) Adam Andzulewicz – Straż Graniczna;
8) Tomasz Brudło – Straż Graniczna;
9) Tomasz Cebulski – Straż Graniczna;
10) Karol Dymek – Urząd Lotnictwa Cywilnego;
11) Grzegorz Florecki – Straż Graniczna;
12) Joanna Gutowska – Straż Graniczna;
13) Anna Jankowska – Urząd Lotnictwa Cywilnego;
14) Marta Jurkiewicz – Urząd Lotnictwa Cywilnego;
15) Magdalena Kowalczyk – Urząd Lotnictwa Cywilnego;
16) Katarzyna Krzykawska – Straż Graniczna;
17) Dariusz Lewczyszyn – Straż Graniczna;
18) Wiktoria Małkowska – Urząd Lotnictwa Cywilnego;
19) Włodzimierz Molendowski – Urząd Lotnictwa Cywilnego;
20) Sebastian Nowak – Urząd Lotnictwa Cywilnego;
21) Sebastian Oleszczuk – Straż Graniczna;
22) Dorota Ostrowska – Straż Graniczna;
23) Łukasz Pawłowski – Straż Graniczna;
24) Wojciech Pogorzelski – Urząd Lotnictwa Cywilnego;
25) Krzysztof Przybytniak – Straż Graniczna;
26) Michał Rokicki – Straż Graniczna;
27) Paweł Różański – Straż Graniczna;
28) Hanna Rzadkiewicz – Urząd Lotnictwa Cywilnego;
29) Żaneta Sikora-Mikiciuk – Urząd Lotnictwa Cywilnego;
30) Paweł Skóra – Straż Graniczna;
31) Maciej Stępień – Urząd Lotnictwa Cywilnego;
32) Sławomir Szcześnik – Straż Graniczna;
33) Ryszard Tomiak – Urząd Lotnictwa Cywilnego;
34) Magdalena Turek – Urząd Lotnictwa Cywilnego;
35) Krystian Wojciechowski – Straż Graniczna;
36) Bożena Zduniak – Straż Graniczna;
37) Artur Żukowski – Straż Graniczna;
38) Halina Alicja Żwańska – Urząd Lotnictwa Cywilnego

Pełny tekst zarządzenia nr 29/2023 dostępne jest tutaj (LINK)


W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 55, 12 października 2023 r. opublikowane zostało Ogłoszenie Nr 15/2023 Prezesa ULC z dnia 12 października 2023 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Warszawa/Modlin.

Pełny tekst ogłoszenia nr 15/2023 dostępne jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony